Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Teamleder til Majoriaq Nuuk (Opkvalificeringcenter) / Job nr. 175/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Teamleder til Majoriaq Nuuk (Opkvalificeringscenter) med tiltrædelse 01. maj 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og  Arbejdsmarked, hvor Centerleder for Majoriaq Nuuk er nærmeste overordnede leder.

JVO-centerets opgaver består primært af introduktion, erhvervs- og uddannelsesvejledning for uddannelsessøgende, boglig opkvalificering af unge og ledige som ønsker at komme videre i et uddannelsesforløb, ledighedsregistrering, faglig opkvalificering af ledige, arbejdsanvisning, aktivering af ledige, virksomhedskontakt, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, ansøgninger om mobilitetsydelse, ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og fleksjob herunder revalideringsydelser og tilskud til virksomhedsrevaliderings- og fleksjobordninger, der er opdelt i teams på henholdsvis sagsbehandling og vejledning samt på opkvalificering. Der er også tilknyttet et værkstedsprojekt for unge imellem 16 og 25 år.

Centerlederen for Majoriaq Nuuk har det overordnede ansvar for centerets budget, drift og opgaveløsninger i henhold til Inatsisartutlov nr 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Stillingens indhold:

 • Sikre centerets undervisnings - og kursusvirksomhed.
 • Sikre den økonomiske forvaltning af drift, undervisning og indsats.
 • Sikre budgetlægning, styring af økonomi, budgetopfølgning.
 • Medvirke til samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner.
 • Sikre løbende indberetninger af kursusdeltagelse - og afvikling til udarbejdelse af løbende statistik og budgetopfølgning.
 • Sikre de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i samarbejde med Centerlederen.
 • Sikre et højt informationsniveau i afdelingen.
 • Sikre kompetenceudvikling for medarbejderne, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver.
 • Sikre, at der er fokus på dokumentation, arbejdsgange og procedurer.

 

Vi forventer at:

 • Du har ledelseserfaring
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • Du har kendskab til arbejdet med budget og regnskab
 • Du har en relevresultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du bevarer overblikket ant faglig uddannelse eller lederuddannelse
 • Du er i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du har gode organisatoriske evner
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på uddannelsesområdet.
 • Du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk.

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.


Løn og Ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

 

Ansøgningsfrist: 05. april 2019
Tiltrædelse: 01. Maj 2019
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Centerleder Rasmine Geisler
Telefon: +299 368051
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning