Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Teamleder til Den fælles visitation i Nuuk på Myndighedsområdet for udsatte børn og familier / job nr. 13/19

Er du socialrådgiver, og brænder du for børne- og familieområdet? 
Har du mod på at spille en vigtig rolle i implementeringen af det nye administrationsgrundlag og en ny faglig organisering? Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig teamleder til Den fælles visitation

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” har sat kursen for udvikling på børne- og familieområdet i denne valgperiode. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og familier. Et af de vigtigste mål for dette arbejde er rettidig og korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning.

I april 2018 er indført ny faglig organisering med en specialiseret afdeling, som dækker hele kommunen: Den fælles visitation. Kommuneqarfik Sermersooq søger en teamleder til Den fælles visitation, hvor følgende opgaver er forankret:

 • Håndtering af underretninger
 • Handicapsagsbehandling
 • Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Socialvagten

Som teamleder på Myndighedsområdet skal du udøve daglig, faglig ledelse af 12 sagsbehandlere. Du skal varetage oplæring, daglig sparring og kontrol i forhold til socialfaglig kvalitet og brugen af vedtagne metoder i sagsbehandlingen. Du skal kunne håndtere en hverdag med talrige udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor være robust, fagligt fokuseret og være drevet af et stærkt engagement, ligesom du skal være indstillet på at påtage dig et stort ansvar.

Organisatorisk vil du være placeret i Forvaltning for Børn og Familie, og du vil referere til afdelingslederen for Den fælles visitation. Du vil blive del af kommunens ledergruppe og kollega til de øvrige teamledere i Myndighedsområdet. Du vil blive faglig leder for 12 sagsbehandlere, alle placeret i Nuuk.

Stillingen er ledig til besættelse per 1. januar 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Udvikle og fastholde en høj faglig specialisering i forhold til håndtering af underretninger i hele kommunen
 • Kvalitetssikring og styring af sagsprocesser og tidsfrister i henhold til børnestøtteloven og interne arbejdsgangsbeskrivelser
 • Sikre høj faglig kvalitet på det specialiserede handicapområde
 • Udøve daglig, faglig ledelse
 • Kontrol af den faglige kvalitet i sagsarbejdet – faglig ”bomvagt”
 • Oplæring af medarbejdere i brugen af faglige metoder
 • Sparring i enkeltsager
 • Sikre at administrationsgrundlaget efterleves
 • Sikre at interne tidsfrister efterleves
 • Efterleve og kontrollere kompetence- og delegationsplanen
 • Andre opgaver efter aftale med afdelingslederen for Den fælles visitation

Om dig
Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet socialrådgiver og har solid erhvervserfaring på området
 • Du har mod på ledelse og gerne ledelseserfaring
 • Du er metodisk stærk: Et ”fagligt fyrtårn”
 • Du har personlig integritet og gennemslagskraft og tør stå fast på fagligt funderede afgørelser, også når du bliver mødt af betydelig følelsesmæssig modstand
 • Du er robust, arbejdsom og handlekraftig.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt, dedikeret og resultatorienteret.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab, til teamsamarbejde samt til at indgå i forvaltningens ledelsesteam og ledelsesstruktur.
 • Du har en respektfuld, anerkendende og pragmatisk tilgang til andre (medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m. m.)
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation, som hele tiden er under udvikling.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende og afvekslende arbejde med mange udfordringer og stor indflydelse.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o. lign. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af, hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 13/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 04. Februar 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Peter Brix Andersen
Telefon: +299 367340
Mobil: +299 587983
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning