Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Tasiilaq Skolen søger socialrådgiver / Job.nr. 251/20

Skolen i Tasiilaq er en trindelt skole med godt 430 elever og 60 engagerede lærere beliggende på Grønlands østkyst.

Skolen omfatter børn fra 1. – 10. kl. Den er inddelt i 3 trin: indskolingen fra 1 – 3. kl., mellemtrinnet fra 4.- 7. kl. og ældstetrinnet for 8. –10. kl. og flere specialklasser.

Vi tilbyder en skole i udvikling, gode kollegaer, fantastiske børn, en travl arbejdsplads og kollegial opbakning.

Du vil som socialrådgiver på skolen indgå i skolens ressourcecenter, som ud over dig består af centrale personer som:, Familieklasse lærere og rådgivningslærere for specialundervisning her vil der være kollegial sparring ligesom der også vil være plads til pædagogiske drøftelser.  Du skal derudover indgå i netværk og samarbejde med Familieforvaltningens socialrådgivere, afdelingen for Sundhed og forebyggelse og med Misi.

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde med ressource centret, lærerne og ledelsen.

Dit arbejdsområde vil desuden være at udbygge og forbedre skole- og hjem samarbejde, rådgivning af lærerne i sager om underretning, at være samtalepartner for elever og forældre, samt være social faglig sparringspartner for lærerne.

Derudover forventer vi at du som socialrådgiver samarbejder og sparrer med andre socialrådgivere ved skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Du vil i samarbejde med skolens øvrige personale og personale fra Familieforvaltningen skulle udarbejde handleplaner for eksempelvis forebyggelse af misbrug og mobning, og tillige indgå i arbejdet omkring skolens kriseberedskab.

Ved en krisesituation i en klasse skal du i samarbejde med lærere og familie udarbejde en handlingsplan for klassen. Og være samtalepartner, samt give vejledning.

Socialrådgiverens nærmeste overordnede er skoleinspektøren.

Vores forventninger til dig:

  • At du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende.
  • Erfaring med socialrådgiver arbejdet
  • Professionel tilgang til jobbet
  • Er åben og udadvendt
  • Går loyalt ind i konflikter
  • Følger op i forhold til børn, forældre og kollegaer

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 251/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 4. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Morten Boel Nielsen
Telefon: +299 367802
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning