Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent til Utoqqaat Illuat fast aftenvat

Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 1 sundhedsassistent til fast aftenvagt.

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooq´s ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9+ 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3 holds skift. Personalet i Utoqqaat Illuat har bl.a. følgende uddannelser: sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, sygeplejerske og derudover er der ansat et antal ufaglærte.. Udover de tre afdelinger er der også et vaskeri, et køkken samt en pedelfunktion.

 

Husets værdier er: Nærvær, god samarbejde, gensidig respekt, glæde, loyal og god kommunikation.

 

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende - sygepleje, omsorg og behandling af fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demens ramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andre personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne
 • Forebyggende tiltag for beboernes velfærd
 • Aktivering af beboerne

 

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet sundhedsassistent og er bevidst om sine kompetencer
 • Har erfaringer indenfor ældre- og aktivitetsområdet og demens
 • Har lyst og interesse til at arbejde med ældre beboere / borgere
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner og godt humør
 • Har overblik, er fleksibel, er engageret, åben og initiativrig
 • Service minded, ansvarsbevidst og loyal
 • At medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og vedligeholdende miljø
 • Kan skrive klart og tydeligt dokumentationer på både grønlandsk og dansk
 • Dobbeltsproget, dansk og grønlandsk
 • Interesseret i at arbejde i nye arbejdsopgaver og er nysgerrigt
 • At du kan arbejde som fast aftenvagt og hver 2. weekend
 • Bevidst omkring om at skelner imellem arbejdsliv og privatliv
 • Nemt at lære nye arbejdsopgaver
 • Kan introducere nye personale
 • Omstillingsparat for at hjælper teamkoordinator og andre afdelinger ved behov
 • Kan tage tilkaldevagter samt ansvarshavende funktion
 • Lever op til stillings- og funktionsbeskrivelse, ledelsesgrundlag og vores værdier

 

Vi tilbyder:

 • Introduktion
 • Medinddragelse
 • Undervisning og oplæring af behov i huset
 • Sammenhold / samarbejde i hele huset
 • Tværfaglig samarbejder med kommune, sundhedsvæsenet m.m.
 • Der er løbende interne kurser man kan tilmelde sig.
 • Assagut

 

Yderligere oplysninger kan hentes hos leder for Utoqqaat Illuat Ivalu Reimer, e-mail: ivre@sermersooq.gl 36 61 31

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket md job nr. 517/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 15. august 2022

Søg denne stilling