Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Stabschef til Forvaltning for Børn og Familie / Job nr 221/21

Stabschef til Forvaltning for Børn og Familie

Kommuneqarfik Sermersooq søger en handlekraftig og engageret stabschef til Forvaltning for Børn og Familie med tiltrædelse 15. maj 2021 eller efter aftale.

Drømmer du om at arbejde i en forvaltning, som målrettet arbejder for at sikre udsatte børn og unge de bedste tilbud i dagligdagen, og hvor du kan blive en del af en motiveret chefgruppe som har et godt samarbejde og fællesskab? Så er jobbet her.

Forvaltningen består af 3 afdelinger – en myndighedsafdeling, en foranstaltningsafdeling og en separat enhed i Tasiilaq. Forvaltningens primære opgave er   at servicere de mest udsatte børn og deres Familier, samt børn med særlige behov.  

Som Stabschef har du ansvaret for at understøtte direktør og fagchefer i forvaltningen på det administrative og økonomiske område, samt ansvaret for igangsættelse af analyse områdets forskellige tiltag. Ud over samarbejdet internt i forvaltningen, indgår stabschefen også i et samarbejde med de øvrige forvaltningers stabschefer og økonomisk sekretariat. Stabschefens hverdag er derfor præget af de mange snitflader til andre kolleger  i den kommunale organisation, og med mange faste deadlines.

Stabschefen har ledelses- og personaleansvaret for staben, som består af to kontorfuldmægtige, en sekretær,to AC-fuldmægtige, en tilsynskonsulent og 2 supervisorer. Staben understøtter direktøren og fagcheferne i forvaltningen med drifts- og udviklingsopgaver.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingens indhold:

 • Sikre den løbende økonomistyring i tæt samarbejde med direktøren og fagcheferne, herunder sikring af månedlige og kvartalsvise budgetopfølgninger samt årsregnskab.
 • Være ansvarlig for igangsættelse af analyser, samt deltage i udviklingen af de forskellige tiltag indenfor området.
 • Sikre kvaliteten i den politiske servicering, herunder kvaliteten i sagsbehandling og sagsfremstillinger, samt sikre rettidig viden- oginformationsdeling på alle niveauer.
 • Forsyne direktør,fagchefer og andre med løbende oversigter og opgørelser over den økonomiske status.
 • At understøtte egne medarbejdere i dagligdagen, så disse er i stand til at løse egne opgaver på en fagligt forsvarlig, effektiv og resultatskabende måde.
 • Deltage aktivt i chefgruppens møder og det medfølgende arbejde.
 • Sikre leverance af økonomiske analyser efter behov.
 • Påse og sikre, at området drives effektivt og udvikles inden for de lovmæssige, politiske og økonomiske rammer.

Kvalifikationer:

Udover, at du har en relevant videregående uddannelse ( økonomisk eller samfundsvidenskabelig) ser vi gerne, at du har:

 • Dokumenteret erfaring med ledelse af en budget- og økonomistyringsenhed
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Erfaring med servicering af et politisk udvalg
 • Solidt kendskab til offentlig administration
 • Evne til og erfaring med at arbejde i helheder på tværs af forvaltninger og organisationer, samt erfaring med at arbejde aktivt i en strategisk ledelsesgruppe
 • Evne til at sætte sig ind i og anvende relevant lovstof
 • Indsigt i grønlandske samfundsforhold

Vi tilbyder:

En arbejdsplads med borgeren i fokus. Vi er en forvaltning i udvikling, hvor du kan være med til at præge hverdagen.

Vi lægger vægt på samarbejde og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.
Der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 221/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 30. april 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning