Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Støttepersonskoordinator for støttepersoner for børn og unge, job.nr. 34/19

Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq søger en støttepersonkoordinator, som skal koordinere og vejlede støttepersonerne i deres arbejde med børn og unge med særlige behov. Støttepersonernes funktion er primært i daginstitutionen eller skolen, hvor de assisterer ift. det enkelte barn eller ung, som har behov for særlig støtte.

Stillingen er placeret under Forebyggelses- og Behandlingsområdet, og du vil referere direkte til fagchefen.

Stillingen som støttepersonkoordinator, omfatter både personaleledelse, vejledning og supervision af støttepersoner. Du vil som støttepersonkoordinator være ansvarlig for både det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring det enkelte barns støttebehov ved tildeling af en støtteperson samt følge op på støttepersonens arbejde med barnet. Derudover vil du skulle facilitere kommunikation og samarbejde på tværs af forvaltninger, områder og afdelinger i forbindelse med støttepersonordningen.

 Mere specificeret vil dine arbejdsopgaver som støttepersonkoordinator bl.a. bestå af:

 • Vejledning af støttepersonerne i arbejdsopgaver og metoder, herunder brug af handleplaner og støttepersonsrapporter
 • Generel personaleledelse, herunder ansættelse og afskedigelse af støttepersoner, afholdelse af MUS-samtaler, personalemøder og andre faglige møder med støttepersonerne
 • Agere sparringspartner ift. hvordan barnets væremåde kan håndteres pædagogisk
 • Uddannelse og undervisning af støttepersoner
 • Styrkelse af samarbejdet mellem støtteperson og barn samt samarbejdet mellem støtteperson, forældre og barn
 • Vejledning af borgere og fagpersoner om støttepersonordningen
 • Bistå fagchef med budgetopfølgning på støttepersonsområdet
 • Andre opgaver efter aftale med fagchef

Vi forventer at du:

 • Har en relevant uddannelse, fx socialrådgiver eller pædagog, evt. kombineret med en leder- eller coachuddannelse
 • Har interesse for og faglig viden om børn med særlige behov
 • Har flair for og erfaring med koordinering
 • Har god organisationsforståelse og flair for at navigere i en kompleks organisation
 • Er løsningsorienteret og handlekraftig
 • Arbejder selvstændigt og kan strukturere og følge op på egne opgaver
 • Har personlig og faglig integritet
 • Har et positivt menneskesyn, samt evner at skabe relationer til mange forskellige mennesker og møde dem med respekt
 • Er i stand til at fokusere på det, som virker
 • Er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk)
 • Har kendskab til grønlandsk kultur og samfundsforhold

Børneattest 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl   

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Såfremt den ansatte i forvejen har en personalebolig kan denne beholdes.

Ansøgning
Ansøgning mærket med job nr. 34/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 5. februar 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Ellen Magnussen
Telefon: +299 367331
Mobil: +299 497979
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning