Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Støtteperson til Hjemmehjælpen i Nuuk

Hjemmehjælpen Nuuk søger 1 støtteperson til ældre over 66 år

 

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret støtteperson i dagvagt.

 

Hjemmehjælpen i Nuuk varetager opgaver for ca. 200 borgere i eget hjem, dette kan være alt fra personlig pleje, indkøb, støtteopgaver hos en borger og rengøring. Siden efteråret 2017 har vi ydet hjemmehjælp hele døgnet.

 

Hjemmehjælpen består af en Afdelingsleder, 2 Teamkoordinatorer, Sundhedshjælpere, Sundhedsassistenter, Støttepersoner fordelt i alle vagtlag samt ufaglærte i dagvagten, som hver dag er med til at opretholde borgerens livskvalitet, så de kan forblive længst muligt i eget hjem

 

Opgaverne hos borgerne er fordelt på 10 ruter som varetages af faste ansatte. Aftenholdet består af to hold, hvert hold består af tre personer. Opgaverne dertil er ligeledes fordelt hvor brugerne om aftenen er delt op. Disse har vagtmobil mens de er på arbejde samt en person udpeges til varetagelse af nødkald i tilfælde af akutte besøg.

 

De der har kørekort anvender Hjemmehjælpens bil mens personale uden kørekort kører med bus ud til brugerne i en bestemt rækkefølge.

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling. Det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier.

 

I Hjemmehjælpen har vi følgende værdier – Gensidig tillid, Omsorg, Livsværdier, At kunne lytte, Tryghed, Gensidig respekt, omhu.

 

Vi søger en støtteperson som har lyst til at tage ansvar for udførelsen af støtteopgaver hos borgere over 66 år.

 

 

Stillingens indhold:

· Guidning og støtte

· Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer

· Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale

· Dokumentation

· Vurdere borgerens behov og kan handle ud fra det

· Sikre den gode opstart til nye borgere og pårørende

· Iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med borgerne

· Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i eget kompetenceniveau

· Introducere og vejlede nyt personale og elever

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med hjemmehjælpens øvrige medarbejdere, afdelingsleder og tværfaglige samarbejdspartnere.

 

 

Forventninger til ansøgere:

· At du er uddannet sundhedshjælper/socialhjælper/støtteperson

· At du er stabil og tager ansvar for dine egne opgaver

· At du er med til at højne fagligheden og har lyst til at bruge dine faglige kompetencer

· At du kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder

· At du er initiativrig og har selvstændighed

· At du er god til at samarbejde med kollegaer, samt tværfaglige samarbejdspartnere

· At du har lyst til at skabe udvikling

· Robust og stabil

 

 

Personlige kompetencer:

· Er stabil og kvalitetsbevidst

· Positiv og imødekommende

· Har overblik, også i mere akutte situationer.

· Empati

· Kan tage ansvar

· Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

 

 

Vi tilbyder:

· En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt

· Et godt arbejdsmiljø med positiv indgangsvinkel

· Et spændende og varieret job med masser af udfordringer

· Et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for forskellighed

· Et tæt samarbejde med afdelingsleder, terapeutteamet, visitationen og demenskoordinatorer

· God introduktion og oplæring

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt fortrinsvis i dagvagt.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Olga P. Berthelsen på tlf.nr. +299 36 61 69, mobil nr. +299 537360 eller e-mail: olbe@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 799-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 29. september 2023

Søg denne stilling