Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Specialinstitutionen Pakkutaq søger leder / Job Nr. 638/19

Vil du arbejde med personaleledelse og udvikling af det faglige miljø på en specialinstitution?

Du bliver leder af specialinstitutionen Pakkutaq i Nuuk, et botilbud for 12 borgere med handicap. På Pakkutaq er der omkring 20 ansatte, som er pædagoger, sundhedsassister, sundhedshjælpere, og ufaglærte medarbejdere. Borgerne er i alderen 18-66 år, hvor aldersgruppen for tiden er fordelt mellem 27-59 år. Borgerne på Pakkutaq har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for omfattende og særlig støtte, hjælp, pleje og omsorg, for at kunne bevare, forbedre og udvikle sine fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Som leder ved Pakkutaq, er du motiveret for at skabe resultater gennem medarbejdernes faglige indsats. Du får ansvaret for den daglig personaleledelse, drift samt den løbende udvikling på Pakkutaq. Du vil du have en række spændende udfordringer i jobbet, men også et personale, som er indstillet på udvikling. Institutionen har i dag en kompetent personalegruppe, som er ”sulten” efter en synlig, idérig og visionær retning, og som er meget engageret og motiveret for at medvirke til en positiv faglig og samarbejdsmæssig udvikling af institutionen.

Hovedopgaven bliver således at sætte en positiv udvikling i gang på alle områder mht. arbejdsgange, aktiviteter, behandling og tværfagligt samarbejde m.v. og her igennem skabe arbejdsglæde og faglig kvalitet til gavn for borgerne.

Du refererer til Afdelingslederen for Boenhederne og indgår i en ledelsesgruppe sammen med 4 andre institutionsledere.

Din profil

Din faglige baggrund for at søge jobbet er ikke afgørende. Vi forventer, at du har en relevant grunduddannelse, men det vigtigste er, at du har lyst til at prøve dig selv af som leder. Du agerer ledelsesmæssigt i en passende balance mellem at være stringent og tydelig på den ene side, og lyttende og fordomsfri på den anden. Du trives i flersprogligt arbejdsmiljø og evner at arbejde med kulturelle forskelle og karakteristika. Endelig skal du brænde for at gøre en forskel for en gruppe borgere og en engageret personalegruppe.

Af faglige kompetencer forventer vi:

  • At du har en relevant uddannelse inden for f.eks. det sundhedsfaglige eller pædagogiske område
  • At du har lyst til ledelse og lyst til at udvikle dig i ledelsesrollen
  • At du er tydelig i forhold til egen rolle som leder, samt hvilke forventninger der er til medarbejderens roller og ansvar
  • At du har en anerkendende ledelsestilgang med dialog, åbenhed og medarbejderinvolvering
  • At du har erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation, samt kan sætte dig ind i relevant lovstof på området 

Af personlige kompetencer forventer vi:

  • At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse som en naturlig arbejdsmetode, til i fællesskab at skabe de bedste løsninger for borgerne
  • At du er en stærk teamspiller, som kan tænke i helheder på tværs af organisationen
  • At du ikke er konfliktsky og tør at gå foran og vise retningen for medarbejderne
  • At du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor det forventes at såvel leder og medarbejdere løfter i fællesskab 

Arbejdstiden vil primært være i dagtimerne. Som leder af Pakkutaq skal du påregne rådighedsvagter. Vi håber vores stillingsopslag har vakt din interesse og ser frem til at modtage din ansøgning.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 638/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. oktober 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning