Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til Vuggestuen Meeraq / Job nr: 439/19

Vuggestuen Meeraq er normeret til 56 børn fra 0 – 2 år. Personalenormeringen er på 15 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 3 pædagoger/assistent, 4 barne- og socialmedhjælpere, 4 medhjælpere, 1 rengøringsassistent  og 1 køkkenassistent.

 

Institutionen har åbent fra kl. 06.45  til 16.30 og har til huse i bymidten. 
Souschefen skal sammen med daginstitutionslederen arbejde for udvikling af institutionen til gavn for børn, forældre og personale. 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Er lydhør overfor børn, personale og forældre
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Forstår at udnytte personalets forskelligheder

Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 439/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til daginstitutionsleder Henriette Kristiansen, telefon: 36 66 85, e-mail: hekr@sermersooq.gl

 

Ansøgningsfrist: 24. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Henriette Kristiansen
Telefon: +299 366685
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning