Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til nyopført integreret institution i Nuuk bymidte

Vil du være med til at opbygge i tæt samarbejde med lederen i en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der skal være fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

 

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret souchef til en nyopført integreret institution med tiltrædelse d. 01.07.2023 eller efter det gældende overenskomster. Den nye institution er under opførsel og forventes ibrugtaget den 1. september 2023. Du kan derfor som souchef være med til at sætte dit præg på institutionen og dens værdier. Forvaltningen for Børn og Skole har som målsætning at ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Det forventes, at du i tæt samarbejde med lederen har fokus på opnåelse af dette mål.

 

 

Vores forventninger til dig:

 • At du har pædagogisk uddannelse
 • At du kan overtage ansvar under lederens fravær
 • At du har kendskab til børns udvikling
 • At du er stabil
 • At du er samarbejdsvillige
 • At du har kendskab til administration
 • At du har kendskab til pc´er
 • At du er ansvarsbevidst
 • At du er til forandringer
 • At du har humor
 • At du har et positivt livssyn

 

 

Vi kan tilbyde dig:

 • 21 friske kollegaer
 • Gode arbejdsrammer
 • Rum til at prøve dine ideer, med mulighed for at sætte dit præg

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Katrine Larsen Lennert på tlf.nr. +299 23 34 67 eller e-mail ktll@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overens-komst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 388-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2023

Søg denne stilling