Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til Miniklub Qinnorput job nr. 14/19

AKO Miniklub er en pasningstilbud for børn på 1 - 3 klasse efter skoletid og er normeret til 180 børn fra 6 – 9 årige.

Personalenormering er på 22 inkl. lederen og er fordelt som følger: Leder, Souschef, 3 pædagoger, 2 barne- og socialmedhjælpere og 13 medhjælpere.

AKO Miniklub har åbent fra kl.: 07:00 til 17:00 og ligger ved siden af Skolen "Atuarfik Hans Lynge" i Qinngorput, den nye gule bygning.

AKO Miniklub medarbejder er forpligtet til at deltage under skolens undervisning, sådanne deltagelse sker højst 2 gange om ugen og ca. 4 timer, efter børnenes behov. Formålet er at forbedre barnets trivsel under undervisning og det det AKO Medarbejderens opgave.

Souschefen skal i samarbejde med lederen skabe institutionens personalepolitik med inddragelse af personale.


Det er vigtigt at får opbygget en sund og udviklende institution for alle brugere. Derfor bliver arbejdsmiljøet vægtet højt;

Herunder dygtige og stabile medarbejde.

Til stillingen kræves, at du er et fag stolt pædagog – åben og aktiv i pædagogiske diskussioner og at du har en naturlig lyst til at arbejde med børn. Du har en professionel tilgang til dit arbejde, er rummelig og omstillingsparat og du er klar over, at du

har en stor indflydelse på personalegruppen og din adfærd er forbilledlig.

Som souschef er du til daglig pædagog i en af stuerne og samtidig er du sammen med lederen ansvarlig for udvikling i alle stuerne og har derfor rådgivnings- og vejledningsopgave for resten af personalegruppen i skolepasningen.
Ved lederens fravær vil du fungere som leder.

Vi forventer at du

  • Er uddannet pædagog eller tilsvarende. 
  • Har gode samarbejdsevne og fagligt kompetent 
  • Har erfaring og kendskab indenfor ledelse eller som souschef 
  • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn 
  • Er lydhør overfor børn, personale og forældre 
  • Er fleksibel og stabil 
  • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) foretrækkes

 

Vi tilbyder: 

  • Oplæring af ledelsesmæssige opgaver 
  • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde 
  • Daginstitutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset dagtilbudsmiljøet og lederteamet. 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed.
Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 14/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 15. februar 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk/Qinngorput
Yderligere oplysninger fås hos: Gerda W Lyberth
Telefon: +299 366961
Mobil: +299 584387
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning