Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til integreret daginstitution Pingajeqqad Tasiilaq

Aldersintegreret Institution Pingaeqqad er normeret til 88 børn som er fordelt 40 børnehavebørn til 3-6-årige og 48 vuggestuebørn til 0 til 2-årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer. Personalenormeringen er på 22.

 

Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00

 

Souschefen skal sammen med daginstitutionslederen arbejde for udvikling af institutionerne til gavn for børn, forældre og personalet.

 

 

Vi forventer at du er:

 • Er uddannet pædagog
 • Du er faglig bevidst og har erfaring arbejde med børn  0 - 6-årige.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Du kan reflektere og er i stand til at give personalet feedback.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du vil være en del af der sætter barnet i centrum og ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Er lydhør overfor børn, personale og forældre
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Er besiddelse af ledelses erfaring

 

 

Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse imellem lederen og souschefen, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse imellem lederen og souschefen, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogisk-og ledelsesmæssige arbejde

 

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Naja A. Kilime på tlf.nr. 367848 eller e-mail naam@sermersooq.gl .

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 676/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2022

Søg denne stilling