Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til Forebyggelse og børn- og familiebehandling / Job nr. 30/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger èn engageret Souschef til Afdeling for Forebyggelse og Børne-og familiebehandling pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.

Børne og familieafdelingen består af behandlingsenheder, Børne-og familiecenter, familielejlighederne Ivaaq og Kuserneq, Krisecenter, Børnehjemmet Tupaarnaq samt Ungecenter  for traumatiserede børn og unge,  Ungrådgivere, efterværn samt rusmiddelbehandling samt teams bestående af støttepersonkorpset, børneterapeuterne, Forebyggelse samt plejefamiliekonsulenter.

Stillingen er nyoprettet stilling, og har reference til Fagchef for Forebyggelse, Børne- og familiebehandling.

Stillingens indhold:
- Ansvarlig for den daglige ledelse og faglige udvikling af teams afdelingen
- Faglig sparring og faglig ledelse for medarbejderne i afdelingen
- Sikre, at afdelingen arbejder efter gældende lov, og Landstingsforordninger
- Kvalitetssikre arbejds- og sagsgange
- Målrettet råd og vejledning, og ansvar for kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere
- Ledelse og koordinering og videreudvikling af områderne i afdelingen
- I samarbejde med fagchef og områdets øvrige afdelingsledere, at sikre at teams og afdelingerne arbejder for, og implementerer, udvikler forvaltningen/kommunens overordnede målsætning og værdier 
- Være med til, sammen med områdets øvrige afdelingsledere, at sikre en fælles indsats og koordinering af den samlede indsats i hele afdelingen

Vi forventer:

 • Pædagog og eller Socialrådgiveruddanne - Relevant videregående uddannelser/kurser indenfor pædagogik, socialt arbejde og ledelse
 • Bred erfaring på arbejdet i socialområdet. Kendskab til børne- og familie området er et krav.
 • Ledelseserfaring og eller lignende stilling, som fagkoordinator eller teamleder, fra enten offentlig eller egen virksomhed.
 • Erfaring med udvikling og formidling en fordel
 • Udviklingsorienteret, og vilje til omstilling og udvikling af det samlede børne-familieområde
 • Gode samarbejdsevner, robust og kreativ
 • Dialogorienteret, samt anerkendende og inddragende lederstil

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 30/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 5. februar 2019
Tiltrædelse: 1. marts eller efter aftake
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Ellen Magnussen
Telefon: +299 367331
Mobil: +299 497979
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning