Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Souschef søges til Vuggestuen Meeraq / Job nr. 622/21

Souschef  med faglige ambitioner, energi og lyst til at blive en del af vuggestuen Meeraq Paamiut, søges fra 1. december 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Hvis du har lyst til at være en med til at højne ledelse  samarbejde med lederen, er denne stilling noget for dig.

Lidt om os:
Vuggestuen Meeraq er den eneste vuggestue i Paamiut og vi arbejder på at højne faglighed og ledelse  i institutionen. Du vil få 14 engageret kollegaer som er åben for udvikling, 46 vuggestuebørn fra 0 til 3 år, som er fordelt på 4 stuer, og har til dagligt mandag til fredag åbent fra kl.06:45 til 16:30

Vuggestuen Meeraq er kendetegnet ved, at vi giver mulighed for individuel udfoldelse og hensyntagen, hvor børnene oplever, at de bliver set, hørt og forstået, vi har en anerkendende tilgang til børnene, så de oplever sig at de er værdsatte.

Hverdagen i vuggestuen bærer præg af, at der er rum og plads til børn. Respekten for det enkelte og rummelighed er centrale begreber i vores pædagogiske tænkning og et gennemgående træk i den daglige praksis, samt åbent og godt samarbejde med forældrene.

Vi tilbyder:
Et to etagers hus, der er beliggende midt i byen, med korte afstande til alt. Vi er en personalegruppe på 15 inklusive leder. Vi er gode til rutiner og er erfarne medarbejdere. Gruppen er kendetegnet ved engagement, nysgerrighed, og ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi er i gang med at implementere en ny struktur i vuggestuen Meeraq, der også betyder at vi fremover vil have et stort fokus på nærvær, leg, bevægelse og sproglige udvikling.

Vi har et godt samarbejde, hvor vi arbejder på tværs af stuerne. Vi har en god og ordentlig tone, med fokus på nærvær, leg, sproglige og bevægelser i det daglige. Du vil få ansvar for en stue med 10 eller 12 børn sammen med 2 kolleger.

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset dagtilbudsområdet.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Er lydhøre overfor børn, personale og forældre
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Forstår at udnytte personalets forskelligheder
 • Ledelseserfaring
 • IT bruger

Vi tilbyder:

 • Gennem god samarbejde imellem leder og souschef  har du mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god samarbejde imellem leder og souschef har du mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
 • Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat  eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 622/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 01. november 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Amalie Kristoffersen
Telefon: +299 366685
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning