Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver til Kangillinnguit Atuarfiat / Jobnr. 641/20

I Kommuneqarfik Sermersooq er en stilling som socialrådgiver på Kangillinnguit Atuarfiat ledig til besættelse efter nærmere aftale.
Kangillinnguit Atuarfiat er en skole i Nuussuaq området der lægger tæt på Annersuaq søen. Der er omkring 496 skoleelever og ca 45 lærere hvoraf skoleinspektør viceskoleinspektør er med. Skolen er to sporet med klasser fra 1.kl-10.kl dermed er der normalt 20 klaser og 3 special klasser.

Skolen er opdelt i 3 trin, yngstetrinnet 1.-3.kl, mellemtrinnet 4.-7.kl og ældstetrinnet 8.-10.kl eleverne er enten grønlandsprogede, dansksprogede eller dobbeltsprogede.
I Kangillinnguit Atuarfiat sætter vi højt at der er en god skole/hjem-samarbejde med god kommunikation og tydelig god ledelse. Vi er en skole i udvikling og arbejder mod at vores elever bliver gode samfundsborgere med god viden.

Arbejdsopgaver:

 • Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde med skoleinspektøren og lærerne.
 • Ligesom du skal indgå i netværk og samarbejde med Familieforvaltningens socialrådgivere og afdelingen for Sundhed og forebyggelse og med Misi.
 • Dit arbejdsområde vil desuden være at udbygge og forbedre skole- og hjem samarbejdet i samarbejde med skolen, rådgivning af lærerne i sager om underretning, at være samtalepartner for elever og forældre, samt være social faglig sparringspartner for lærerne.
 • Ligesom skolens indsatsområde, skal du være med til at styrke skole/hjem samarbejde i forhold til samtaler, forældremøder og hjemmebesøg.
 • Derudover forventer vi at den nye socialrådgiver samarbejder og sparrer med andre socialrådgivere ved skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Socialrådgiverne vil i samarbejde med skolens øvrige personale og personale fra Familieforvaltningen skulle udarbejde handleplaner for eksempelvis forebyggelse af misbrug og mobning, og tillige indgå i arbejdet omkring skolens kriseberedskab.
 • Ved en krisesituation i en klasse skal socialrådgiveren i samarbejde med lærere og familie udarbejde en handlingsplan for klassen. Og være samtalepartner, samt give vejledning og rådgivning.

Vores forventninger til dig:

 • At du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende.
 • At du er initiativrig, og kan arbejde selvstændigt.
 • Erfaring med at arbejde som socialrådgiver, gerne i en kommunal administration (men det er ikke noget krav)  
 • Du må gerne være dobbeltsproget grønlandsk og dansk. 
 • Vi lægger desuden vægt på, at du som person har gode samarbejdsevner, at du er tillidsvækkende og har en rummelig personlighed.
Socialrådgiverens nærmeste overordnede er skoleinspektøren.

Yderligere information: 

Hjemmeside for Kangillinnguit Atuarfiat, https://kangillinnguit.skoleporten.dk/sp

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør Laila Lyberth (+299) 36 64 24, E-mail: laly@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 641/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 28. december 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Laila Lyberth
Telefon: +299 366427
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning