Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver til Atuarfik Tuiisaq i Paamiut / Job nr. 664/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Socialrådgiver til Atuarfik Tuiisaq i Paamiut med tiltrædelse e den 1/12-2021 eller snarest som muligt.

Atuarfik Tuiisaq har omkring 160 elever og der er ansat 24 lærere til at varetage undervisningen
Stillingen der er en fuldtidsstilling og har reference til skoleinspektøren

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – socialrådgiver til at indgå i det arbejde med børn og varetage en række opgaver herunder:

 • At koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde skoleinspektøren og lærerne
 • Skal indgå i netværk og samarbejde med Familieforvaltningens socialrådgivere og afdelingen for sundhed og forebyggelse og med Misi
 • Udbygge og forbedre skole/hjem samarbejdet i samarbejde med skolen.
 • Rådgivning ag lærere i sager om underretning.
 • At være samtalepartner for elever og forældre samt være social faglig sparringspartner for lærerne.

Socialrådgiverne vil i samarbejde med skolens øvrige personale og personale fra Familieforvaltningen skulle udarbejde handleplaner for eksempel forebyggelse af misbrug og mobning og tillige indgå i arbejdet omkring skolens kriseberedskab. Ved krisesituation i en klasse skal socialrådgiveren i samarbejde med lærerne og familie udarbejde en handlingsplan for klassen, være samtalepartner samt give vejledning

Socialrådgiverens nærmeste overordnede er skoleinspektøren.

Forventninger til ansøgere:

 • Vi forventer at du har en relevant uddannelse
 • At du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt
 • Erfaring med at arbejde som socialrådgiver, gerne i en kommunal administration (men det er ikke noget krav)
 • Du må gerne være dobbeltsproget, grønlandsk og dansk
 • Vi lægger desuden vægt på, at du som person har gode samarbejdsevner, at du er tillidsvækkende og har en rummelig personlighed
 • Derud over forventer vi at du kan samarbejde og sparre med andre socialrådgivere ved skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi lægger desuden vægt på at du er:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Har flair for tal
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 664/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget. 

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Johanne Rosing Dahl
Telefon: +299 367681
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning