Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Skoleleder til Sermiligaaq / Job nr. 639/20

Skolen i Sermiligaaq: er en trindelt skole med godt 41 dejlige elever og 5 engagerede lærere beliggende i Tasiilaqs distrikt på den grønlandske østkyst.

Skolen omfatter børn fra 1. – 7. kl. Den er inddelt i 2 trin: indskolingen fra 1 – 3. kl., mellemtrinnet fra 4.- 7. kl

Vi ønsker en skoleleder der:

  • brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen som en central del i lokalsamfundet i samarbejde med skolebestyrelse, personale, elever og øvrige borgere i lokalsamfundet.  
  • ser muligheder i en anerkendende pædagogik og som kan skabe arbejdsglæde og trivsel blandt personalet.
  • har interesse for og erfaring med både pædagogiske -, administrative - og personaleledelsesopgaver.
  • har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver.
  • vil arbejde for at opnå en høj grad af kvalitet i undervisningen og sikre optimal udnyttelse af skolens ressourcer.
  • kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.
  • Er læreruddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk
  • Er nærværende, empatisk og forstår at navigere i en omskiftelig og uforudsigelig og impulsstyret hverdag.

Det forventes desuden, at du som skoleleder i Kommuneqarfik Sermersooq bidrager til den fælles skoleudvikling i kommunen. 

Interesserede kan evt. se overenskomsten på følgende hjemmeside: www.nanoq.gl under emnet ”job, overenskomst og aftaler”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Jørn Holbech, Tasiilaq. Tlf: +299 367801 eller mail joho@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 1 år.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne (bortset fra optjeningsbestemmelserne) i kapitel II, Feriefrirejser, i Aftale af 26. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK om frirejser.

Der vil til stillingen kunne anvises møbleret personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl   

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 639/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 23. december 2020
Tiltrædelse: 1. januar 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Sermiligaaq
Yderligere oplysninger fås hos: Jørn Holbech
Telefon: +299 367801
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning