Gå til hovedindhold
87

Skolelærere/forskolelærere til Kuummiini Alivarpi Job nr. 305/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engagerede lærere og forskolelærere til skolen i Kuummiut med tiltrædelse 1. august 2020.

Kuummiini Alivarpi er en bygteskole med cirka 30 elever fordelt i 3 klasser. Der er ansat 5 lærere på skolen, fordelt på yngste-, mellem- og ældste trin. Kuummiut er det største bygtesamfund på Grønlands østkyst med cirka 300 indbyggere.

Stillingens indhold:
Vi søger uddannede lærere/forskolelærere til at indgå i skolens lærerteam. En del af dine arbejdsopgaver vil være:

 • Planlægning af undervisning
 • Skole-hjemsamarbejde
 • Undervisning
 • Deltagelse i diverse møder og kurser
 • Ad hoc-opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer samt skolens ledelse.

Dine kvalifikationer:

 • Du har en relevant seminarieuddannelse som lærer eller pædagog
 • Du er positiv, engageret og igangsættende
 • Du kan indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
 • Du er omstillingsparat og kan tænke kreativt i krævende situationer

Vi lægger desuden vægt på at du 

 • kan se muligheder fremfor begrænsninger
 • er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
 • kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole
 • er stabil i forhold til dit arbejde
 • er imødekommen og åben i forhold til lokalsamfundet
 • er god til at kommunikere med børn

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret skole med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen hvor pædagogisk udvikling er i højsæde
 • God opbakning blandt kollegaer
 • Gode kollegaer i teamsamarbejdet
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 • Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.
 • Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.
 • Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.
 • Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne (bortset fra optjeningsbestemmelserne) i kapitel II, Feriefrirejser, i Aftale af 26. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK om frirejser.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 305/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 9. juli 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Kuummiut
Yderligere oplysninger fås hos: Laura Táunâjik Uitsatikitseq
Telefon: +299 367750
Mobil: +299 285171
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning