Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Skoleinspektør søges til Nuussuup Atuarfia / Job nr. 265/18

I Kommuneqarfik Sermersooq er en stilling som skoleinspektør  på Nuussuup Atuarfia ledig til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Nuussuup Atuarfia er en velfungerende og visionær skole med 320 elever og 51 lærere. Skolen omfatter børn fra 1. – 10. kl. Den er inddelt i 3 trin: yngstetrinnet for 1. – 3. kl., mellemtrinnet for 4. – 7. kl. og ældstetrinnet for 8. – 10. kl. samt flere specialklasser.

I Nuussuup Atuarfia vægter vi fagligheden og kvaliteten i al undervisning, kreativitet samt gode arbejdsrelationer.

 Vi ønsker en skoleinspektør, der:

 • brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen i samarbejde med skolebestyrelse, personale, elever og øvrige aktører
 • er målrettet, visionær og handlingsorienteret, og som ser muligheder i en anerkendende pædagogik samt kan skabe gode relationer og udvikle fælles ansvarsfølelese, arbejdsglæde og trivsel blandt personalet, elever og forældre.
 • har interesse for og erfaring med både pædagogiske -, administrative - og personaleledelsesopgaver samt skabe tydelighed i opgavefordeling mellem forskellige aktører.
 • har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver
 • vil arbejde for at opnå en høj grad af kvalitet i undervisningen og sikre optimal udnyttelse af skolens ressourcer.
 • kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.
 • Fortrolig med folkeskolens lov-, regel og aftalegrundlag
 • Er læreruddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk
 • Rutineret i brugen af de almindeligste Officeprogrammer
 • Bruger af programmerne TRIO,TEA og Tabulex skemalægningsprogram
 • Fortrolig med brug af Skoleintra
 • Gerne dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) 

Det forventes desuden, at du som skoleleder i Kommuneqarfik Sermersooq bidrager til den fælles skoleudvikling i kommunen.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 265/18,med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. maj 2018
Tiltrædelse: 1. august 2018 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk/Nuussuaq
Yderligere oplysninger fås hos: Jesper Madsen 
Telefon: +299 36 73 03
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning