Gå til hovedindhold
161

Dette jobopslag er udløbet

Skoleinspektør – vær med til at starte en helt ny

Skoleinspektør – vær med til at starte en helt ny skole i Nuuk

 

Vil du være med til at skabe Grønlands bedste folkeskole? Og gøre en reel forskel for børn, medarbejdere og forældre?

 

I 2024 står byggeriet Nuuks nye skole klar til at tage imod medarbejdere og elever, der i dag er fordelt på de to nuværende byskoler.

 

Processen med at bringe to arbejdskulturer sammen er i fuld gang, og vi har nu brug for dig til at lede medarbejdere, børn og forældre igennem denne forandringsproces og derefter stå i spidsen for den nye skole.

 

 

Vær med til at realisere visionerne for Grønlands bedste folkeskole

Visionerne og ambitionerne er store, og vi ønsker er at skabe nogle rammer, der kan understøtte et godt læringsmiljø de næste mange år. Rammer, der bidrager til at skabe små, trygge fællesskaber for og stimulere læring hos den enkelte elev. Disse handler om at skabe sunde, nysgerrige og robuste børn. Endvidere skal du være synlig og have klare forestillinger om, hvordan vi på skolen kan arbejde for at indfri denne vision.

 

Samtidig ønsker vi, at skolen og undervisningen udvikler sig i takt med samfundet, der i stigende grad efterspørger unge mennesker, som kan være kreative, kan samarbejde og tænke kritisk og tværfagligt. Det er kompetencer, som vores skole skal give videre til eleverne. Læs mere om den nye skole her: Den nye skole i Nuuk – Kommuneqarfik Sermersooq

 

Som skoleinspektør spiller du dermed en helt central rolle i at sætte rammerne for, at vi kan skabe den skole, vi ønsker over de kommende år.

 

 

Kort om skolen Skolen er en kommunal folkeskole, der kan rumme op til 1200 elever.

Klassetrinene går fra 1.-10. kl. fordelt på maksimalt på 5 spor. Skolen er inddelt i 3 trin – yngstetrinnet fra 1.-3. klasse, mellemtrinnet fra 4.-7. klasse og ældstetrinnet fra 8.-10. klasse. Lærerstaben består af ca. 90 undervisere, 3 viceskoleinspektører, en AKO leder, en kontorchef, 2 skolesekretærer, 2,5 socialrådgivere, en pedel og to pedelmedhjælpere.

Skolepasningsordningen er en del af selve skolen, og du vil derfor også være nærmeste leder for lederen af skolepasningen.

 

 

Indgå i et stærkt ledelsesteam i Forvaltningen for Børn og Skoler

Din arbejdsplads frem til skolen står færdig bliver i Forvaltning for Børn og Skole. Her vil du opleve at blive en del af en særdeles velfungerende ledergruppe, der løfter i flok, og hvor der er tydelige visioner og målsætninger for vores arbejde.

 

Der er mange årsager til, at du ikke kommer til at lede alene. En af vores grundværdier er, at vi skal sætte den enkelte elev i centrum. Derfor skal vi evne at finde fælles løsninger med det mål at sikre en god skolegang for alle elever.

 

 

Før medarbejdere, elever og forældre trygt igennem en stor skolesammenlægning

Den første tid kommer dit job i høj grad til at bære præg af, at vi er midt i en stor forandringsproces, som du i tæt samarbejde med forvaltningen skal bringe videre.

 

Det vil bl.a. indebære at sikre, at vi bliver mere specifikke på den pædagogiske retning og sætte konkrete målsætninger for det pædagogiske og didaktiske arbejde. Fx, hvilket børnesyn ønsker vi? Hvad er det for nogle læringsmiljøer, vi ønsker at skabe? Det er her, du kan bringe dine pædagogiske visioner i spil – i tæt samarbejde med ledelsen og de 130 medarbejdere på de nuværende to skoler og skolepasningsordninger.

 

Derudover kommer du til at fokusere på at bringe to arbejdskulturer sammen. Vi har allerede igangsat pædagogiske dage for vores medarbejdere, hvor de mødes på tværs af de nuværende skoler. Et arbejde, som du naturligvis er med til at drive videre.

 

Derudover kommer du bl.a. til at:

  • lave planerne for elevfusioneringen – herunder forældresamarbejde og information til forældre
  • nedsætte den nye skolebestyrelse og herefter være kontaktled til skolebestyrelsen
  • ansætte tre viceskoleinspektører, en administrativ kontorchef og en AKO leder, der kommer til at udgøre dit ledelsesteam – det er de 5 medarbejdere, som du får i direkte reference
  • have den primære kontakt til Forvaltning for Børn og Skole samt eksterne aktører.

 

Så selvom hoved fokus de næste par år bliver at få medarbejdere, ledere og børn godt gennem fusioneringen, så får du derefter en helt central opgave i at lede den nye skole efter de satte visioner og målsætninger i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam.

 

 

Pædagogisk visionær og tydelig leder

Først og fremmest er du pædagogisk visionær – og du formår at omsætte visioner til konkrete mål og handlinger. Du har et solidt fagligt fundament, men vi har ingen forventninger om, at du ved mest eller ”alt om det hele”. Du er gearet til at påtage dig ansvaret for, at elever, forældre og medarbejdere får en god start på den nye skole.

 

Samtidig er du en tydelig leder, og du holder af arbejdet med at udvikle dine ledere, så de bliver den bedste udgave af sig selv. Du har det godt med at arbejde i en værdibaseret organisation og deler gerne dit ledelsesrum med andre til siden, op og ned. Og så er du af hjertet én, der ser det fælles først og sig selv og egne interesser derefter. Samtidig er du en dygtig kommunikator, der kan facilitere det gode samarbejde og sætte en tydelig retning for dine medarbejdere.

 

Derudover lægger vi vægt på at du:

  • har en pædagogisk baggrund – gerne som lærer
  • har ledelseserfaring fra en større organisation – gerne inden for skoleområdet
  • har erfaring med forandringsledelse og har kompetencer til at lede medarbejdere og organisation godt igennem større forandringsprocesser.
  • gerne er dobbeltsproget – grønlandsk/dansk. Engelsk er også en fordel.

 

 

Er du vores nye skoleinspektør? 

Du er mere end velkommen til at kontakte fagchef for skoleområdet, Riikki Grønvold, på telefon (+299) 367303 eller rigr@sermersooq.gl, hvis du vil høre mere omkring jobbet.

 

Den ansatte er omfattet af aftale om ferierejsefond.

 

Bemærk:

Der kan kun ske ansættelse som tjenestemand, hvis du i forvejen er tjenestemandsansat.

 

 

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra Rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

 

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 174-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Ansøgningsfrist: 30. marts 2023

Søg denne stilling