Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Sermiligaami Alivarpi søger en lærer med skoleleder funktion

Kommuneqarfik Sermersooq søger en stærk og motiveret lærer til Sermiligaami Alivarpi.

Sermiligaami Alivarpi er beliggende i bygden som ligger som den østligste bygd i Tasiilaq, med en normering på 35 elever. Eleverne er fordelt på 3 klasser. Der er ansat 7 lærere fordelt på tre trin, yngstetrin, mellemtrin og ældste trin. Der er et hold i specialundervisningen.

Sermiligaaq er en af det største bygder i Østgrønland, med ca. 200 borgere. Der er et godt samarbejde på skole, og samarbejdet pågår så vidt muligt smidigt og konstruktivt.

 

Stillingsindhold:

Vi søger en lærer der er villig til at indgå i vores arbejde. Stillingens indhold:

 • Forberedelse til undervisning
 • Skole - hjem samarbejde
 • Undervisning
 • Deltagelse i diverse møder og kurser
 • Ad hoc-opgaver
 • Kontorarbejde
 • Skoleledelse

Opgaverne løses i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer samt skolebestyrelsen.

 

Dine kvalifikationer:

 • Du har en relevant seminarieuddannelse som lærer
 • Du er motiveret og målbevidst
 • Omstillingsparat i pressede situationer

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Evner at planlægge og implementere
 • At du evner at styre eleverne og er overbevisende
 • Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
 • Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole
 • Er imødekommende og åben i forhold til lokalsamfundet
 • Er god til at kommunikere med børn
 • God forældresamarbejde

 

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret skole med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen hvor pædagogisk udvikling er i højsæde
 • God opbakning blandt kollegaer
 • Gode kollegaer i teamsamarbejdet
 • Gode mulighed for deltagelse af udvikling

 

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelse først begyndes, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:


Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, kan der fastsættes en prøvetid på højst 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform. Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse, der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb. Beløbet reguleres med satstilpasningsprocenten, svarende til kr. 20.253,67 pr. 1. april 2017 pr. 12 måneders ansættelse. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne. (bortset fra bestemmelserne om ferierejsedeltagere) kapitel II, jf. aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK og feriefrirejse, af 26. august 2014.

 

Der vil kunne anvises bolig til stillingen

Der vil til stillingerne kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug mv efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme mv i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

Tiltrædelsestidspunktet kan aftales, afhængig af personalebolig. Udgifter i forbindelse med tiltrædelsesrejse og bohaveflytning betales i henhold til gældende lovgivning.

Der ydes boligtilskud

 

Ansøgning:Ansøgning mærket med Job nr. 398/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne. Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

Der er ansøgningsfrist senest04.07.2022

Tiltrædelse                                                    01.08.2022

Arbejdstid: fuldtid

ArbejdsstedSermiligaaq

Yderligere oplysninger fås hos                         Riikki Grønvold – Fagchef - rigr@sermersooq.gl

Ansøgningsfrist: 5. juli 2022

Søg denne stilling