Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Søger 1 dygtig og engagerede lærer som barselsvikar / Job nr. 672/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 dygtig og engagerede lærer som barselsvikar til mellemtrinnet med tiltrædelse pr.  1. januar 2022.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – undervisee til at indgå i underviserteamet og varetage de opgaver der hører til i et lærerteam.

 • Undervisning i mellemtrin
 • Opfølgning på hver elevs undervisningsplan
 • Evaluering af hver elev med lærerteamet flere gange årligt
 • Deltage i pædagogiske møder
 • Deltage i ugentlige lærermøder
 • Deltage i de fælles aktiviteter

Opgaverne løses i tæt samarbejde med lærerteamet og afdelingslederen.

Forventninger til ansøgere:

 • Er læreruddannet
 • Kan arbejde i teams og bidrage til pædagogisk debat
 • Glad for kreative udfordringer- og i samarbejd med dine kollegaer- er i stand til at tænke ud af boksen
 • Kan undervise i yngste og mellemtrinnet

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er engageret
 • Er rummelig
 • Arbejder ansvarsbevidst og selvstændigt
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Er god til at samarbejde.

Vi tilbyder:
Et spændende job i en afdeling, hvor vi hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen, følge med i ny udvikling, og forbedre os fagligt på alle områder.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Barselsvikariat varer til starten af oktober 2022

Der kan evt. tilbydes en bolig som betales efter gældende regler.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 672/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 30. november 2021
Tiltrædelse: 01. januar 2022
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Johanne Rosing Dahl
Telefon: +299 367681
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning