Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Rådgivningschef til Misi / Job nr. 107/18

Rådgivningschef til Misi – center for rådgivning om børn og unge i Forvaltningen for Børn og Skole

Forvaltningen for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq søger en faglig stærk og engageret Rådgivningschef til Misi – center for rådgivning om børn og unge med tiltrædelse 01.04.2018 eller snarest derefter.

Misi – center for rådgivning om børn og unge er Kommuneqarfik Sermersooqs PPR-enhed, der har som sin vigtigste opgave at rådgive de voksne rundt om børnene, så de bliver bedre i stand til at varetage børnenes trivsel og udvikling. Afdelingen består p.t. af 13 medarbejdere der inkluderer psykologer, børn og unge konsulenter og talepædagoger.  

Stillingen er en fuldtidsstilling og har reference til direktøren for Forvaltning for Børn og Skole.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/forvaltning-for-boern-og-skoler/

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – Rådgivningschef til at indgå i det pædagogiske og psykologiske arbejde i Misi og varetage en række opgaver herunder:

 • Udvikle og styre forandringer samt sikre stabil drift
 • Lede videns medarbejdere og sikre arbejdsmiljø med fællesskab og fælles faglig udvikling
 • Udvikle og støtte op om initiativer på tværs af forvaltningen
 • Sikre de politiske pejlemærker indenfor området udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen herunder at videreudvikle og implementere tidlig indsats og forebyggelse
 • Implementering af vurderinger af støttepersoner
 • Sikre et godt fokus på fælles strategier i Forvaltning for Børn og Skole/MA i samarbejde med direktøren, forvaltningens fagchefer og medarbejdere
 • Ad hoc opgaver

Vores nye rådgivningschef skal fortsætte PPR-linjen i tråd med Kommuneqarfik Sermersooqs politiske ønsker, ligesom vedkommende skal bidrage til den politiske proces og udvide tværgående samarbejde internt såvel som eksternt i kommunen.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Misis øvrige medarbejdere samt forvaltningens øvrige afdelinger, afdelingschefer, direktør og på tværs af kommunens øvrige forvaltninger herunder særligt Forvaltning for Børn og Familie.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet med kandidatgrad indenfor psykologi, pædagogik eller lignende – eventuelt en professionsbachelor med overbygning. Gerne lederuddannelse
 • Ledelseserfaring med løn, budget, personaleledelse, rekruttering og medarbejdertrivsel
 • PPR-erfaring
 • Meget gerne kendskab til Grønland og/eller grønlandske forhold sammenlignet med forhold i Danmark generelt

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt og ser en styrke i forskellighed

At være dobbeltsproget vil være en fordel.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 107/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 13. marts 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Louise Markussen
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning