Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Rådgivningscenter om børn og unge (Misi) søger Psykolog / Genopslag / job nr. 357/21

Vi søger en psykolog til Rådgivningscenter om børn og unge (MISI)

Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af Forvaltningen for Børn og skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. MISIs kerneydelse er pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge imellem 0-18 år. Vores opgave er, at bidrage til de voksne som har ansvar for børnene får tilstrækkelig viden og redskaber til, at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Derfor søger MISI en psykolog som brænder for arbejdsopgaver inden for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Vi er en arbejdsplads som vil byde dig velkommen til vores team. Det hænder at nogle søger andre udfordringer i arbejdslivet, men overordnet er vi et stabilt team af dygtige, søde, sjove og støttende kolleger. Du vil som psykolog skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper, hvor vi vægter faglighed, samarbejde og god service højt.  Når vi er fuldtallige er vi 1 Rådgivningschef, 5 Psykologer, 4 Børne- og ungekonsulenter og 1 Tale- hørerpædagog.

Vi arbejder I MISI konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Ud over rådgivninger til de voksne omkring barnet, vil du skulle lave pædagogisk psykologisk undersøgelser og vurderinger af børn og unges behov for specialundervisning.

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men vi betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også i jobbet.  Stillingen er ledig til besættelse den 15.05.21. Din nærmester overordnede er Rådgivningschefen i MISI.

Ansvarsområde:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udføre PPR undersøgelser og vurderinger, og i samarbejde med barnets omgivelse finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Udarbejde psykolograpporter.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i Misi.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

Om dig:
Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er psykolog.
 • Du har interesse for PPR området.
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed og praksisnær rådgivning.
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde.
 • Trives i samarbejde med flere forskellige faggrupper.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer hvor du har indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde.
 • Gode kollegaer.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde og teamsamarbejde.
 • Mulighed for intern og ekstern supervision.
 • Psykologfaglig chef.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad, hvor tjenesterejser til Kommunens andre byer og bygder kan forekomme.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 357/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 09. August 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Rådgivningschef i Misi Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Mobil: 584558
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning