Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog til Ungecenteret i Nuuk / Job nr. 487/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en faglig stærk psykolog til Ungecenteret i Nuuk, med tiltrædelse 1. november, eller efter aftale.

Stillingens indhold:
Som psykolog på Ungecenteret har du en helt unik mulighed for at være med til at udvikle behandlingstilbud for børn og unge. Børnene og unge har tilfælles at de har været udsat for alvorlig omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, og andre alvorlige traumer.

Ungecenteret har fire afdelinger hvor mellem 70 – 100 børn og unge er indskrevet og tilknyttet en af vores ungerådgivere. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med vores ungerådgiver og andre faggrupper, både internt som eksternt. Der sættes focus på mulighed for kontinuerlig udvikling og sparring.

Som psykolog har du, sammen med centerlederen og behandlingslederen, ansvar for gennemførelse af psykologisk behandling af henviste børn og unge, i samarbejde med centreres øvrige personale.

Du skal varetage opgaver som:

 • Planlægge og sikre det terapeutiske arbejde i samarbejde med behandlingslederen og det øvrige personale.
 • Deltage i behandlingsmøder med sagsbehandler og andre samarbejdspartnere.
 • Gennemføre behandlingsforløb

Vi forestiller os at:

 • Du har et indgående kendskab til børn der har været udsat for omsorgssvigt og andre alvorlige traumer.  
 • Du har erfaring og lyst med at arbejde med børn og unge som har det svært.
 • Du er interesseret i forskning og udvikling af teori og praksis.
 • Du har lyst at samarbejde i tværfaglig team.
 • Du er dobbeltsproget, dansk og grønlandsk.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er uddannet psykolog.
 • Er stabil, robust, rummelig og venlig.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AC eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der kan tilbydes bolig til stillingen

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 487/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 8. Oktober 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecilie Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Lykke Borg Nielsen
Telefon: +299 367261
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning