Gå til hovedindhold
134

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog eller psykoterapeut til Familiecenter Tilioq i Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret psykolog eller psykoterapeut til Familiecenteret i Paamiut med tiltrædelse 1. juli 2022 eller snarest derefter.

 

Alle forebyggelses- og familie behandlingstiltag i Paamiut er organisatorisk samlet under det lokale Børne- og Familiecenter i Paamiut. Der udbydes 8 forskellige tilbud på foranstaltningsområdet, herunder: Familievejledning, Ungerådgivning, åbenrådgivning, terapisamtaler, familie udviklingskurser, familie café, krisecenter. Derudover er der ”Tidlig Indsats”, som foregår i samarbejde med Sundhedsvæsenet, og det Kommunale Kriseberedskab som er rettet mod alle Paamiuts borgere i krisesituationer.

 

Ud over psykologen/psykoterapeuten, er der ansat familievejledere hvoraf én er kombineret krisecentermedarbejder samt en behandlingsleder. Derudover er der ansat en ungerådgiver.

 

Der er indført en fleksibel struktur således at de forskellige medarbejdere kan tilpasse sig hinandens roller i tråd med den enkeltes kompetencer, og bemande centret efter behov.

 

Stillingen der er en fuldtidsstilling, og har reference til fællesleder i børne og familie forvaltningen i Paamiut.

 

 

Ansvarsområde:

· Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til familier, som visiteres til familiecenteret.

· Deltage i udredning og visitation af familier til familiecenteret.

· Arbejde terapeutisk med visiterede borgere i form af individuelle samtaler, parsamtaler, familie samtaler og gruppesamtaler.

· I samarbejde med fællesleder og fagchef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familie området.

 

 

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

· Du har en relevant uddannelsen som psykolog eller psykoterapeut

· Du har omfattende erfaring med helhedsorienteret familiebehandling, gerne i Grønland

· Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft

· Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne

· Du har gode skriftlige formuleringsevner

· Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker

· Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring

· At du er åben og udadvendt.

· At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.

· Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.

 

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Børneattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

 

 

Straffeattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Der er 3 måneders prøvetid

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 337/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 2. juni 2022

Søg denne stilling