Gå til hovedindhold
195

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Tikiusaaq

Den nye institution blev indflyttet 1/1-21 og er eget af Kommuneqarfik Sermersooq. Og har skønne omgivelser, som ligger ved fodboldbanen/Inussivik og tæt på naturen.

Til dagligt er institutionen åben fra kl. 7:00-17:00

Institutionen er normeret til 96 børn, fordelt i 2 afdelinger: 36 børn i vuggestueafdelingen, delt i 3 stuer og 60 børn i børnehaveafdelingen, fordelt i 3 stuer.

Personalenormeringen er på 22; Leder, souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 Barne-/Socialhjælpere, 6 medhjælpere, 1 køkkenassistent, 1 Rengørings assistent, 1 køkken/rengørings medhjælper.’

 

 

Vi forventer:

  • At du er uddannet pædagog
  • Er opmærksom over for barnets/børnenes behov
  • Har anerkendende tilgang, så alle føler sig mødt og hørt
  • At du har overblik, selv i stressede situationer
  • Har motivation over for Kreativitet og nyskabelse
  • Stabil og let til begejstring

 

 

Vi tilbyder:

  • Glade og åbne medarbejdere
  • Hvor du kan være med til at skabe en god atmosfære i huset
  • Mulighed for at udvikle dig personligt som fagligt
  • God kommunikation blandt alle brugere af huset

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Leder af Tikiusaaq Elisabeth Sikemsen +299 36 67 20 eller e-mail elsi@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 11/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 26. januar 2023

Søg denne stilling