Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Paarsisor

Engageret og dedikeret pædagog til Integreret institution ”Paarsisor” i Ittoqqortoormiit.

 

 

Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? 

Så har vi jobbet til dig.

 

 

Nysgerrige børn som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realiseret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.

 

 

Om institutionen:Integreret Institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-3 årige og 3-6 årige. Personalenormeringen er på 9 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 1 pædagog, 2 barne- og socialmedhjælper, 3 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Paarsisor har åbent fra kl. 7.30 til 16.30.

 

 

Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

  • Går ud hver dag
  • Udvikle børnene
  • At være kærligt

 

 

Vores vission mission er:
Paarsisor´s formål er: Der vil være fire bestemte aktiviteter for børn ved hvert 14 dage, hvor de skal være i hallen om vinteren, og være ude i fodboldbanen om sommeren i tre måneder hver.

Børnene skal lære at vinde og tabe.

De skal deltage for at bevæge kroppen mere, de skal også lære at lege sammen.

På den måde vil Kommuneqarfik Sermersooqs målsætninger nås, dvs. børn der er nysgerrige, robuste, sunde og glade.

 

 

Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads:

  • Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.
  • Vi er en institution, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, godt kollegaskab og et arbejdsmiljø hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.

 

 

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
  • Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
  • Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre
  • Er omstillingsparat
  • Kan planlægge udviklende aktiviteter for børn

 

 

Du kan læse meget mere om vores institution og målsætninger her: www.sermersooq.gl

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder: Lone Madsen på tlf.nr. 991189 / 367890 eller e-mail: lone@sermersooq.gl  

 

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 849/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 6. december 2022

Søg denne stilling