Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Nukariit

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

 

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

 

Præsentation af institutionen:

Institutionen Nukariit åbnede i 2012 og er normeret til 120 børn – vuggestuen har 5 stuer og er normeret til 60 børn og børnehaven hat 3 stuer og er normeret til 60 børn.

Daginstitutionen er beliggende i Qinngorput, som er en af Nuuks bydel og ligger tæt på naturen.

 

Medarbejderstaben er normeret til 29.

 

 

Vores kendetegn for institutionen er: At arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er:

 •  At bruge naturen som pædagogisk redskab
 •  At bruge 2022 til at udvikle medarbejdere.

 

Vi tilbyder:

 • Deltage aktivt i udviklende aktiviteter for børnene
 • Deltage aktivt i udviklende fysiske aktiviteter for børn og udviklende læring for børn
 • Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med til, at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

 

Fagligt forventer vi at du:

 • At du er pædagoguddannet eller har en tilsvarende uddannelse
 • At du kan være rollemodel for børnene, medarbejderne og forældrene
 • At du kan samarbejde anerkendende med børnene, medarbejderne og forældrene
 • At du er støttende og har rummelighed for dine medmennesker
 • At du kan udarbejde en redegørelse og dokumentation om den anvendte pædagogik for det enkelte barn
 • At du vægter samarbejdet med forældrene om det enkelte barn
 • At du vægter, at arrangere aktiviteter ude og i naturen
 • At ledelsen kan have tillid til dig
 • At du er med til at udvikle pædagogikken i børnehaven samt inddrage kollegaerne under processen.
 • At dine værdier harmonerer med vores værdier, som er tryghed, udvikling og anerkendelse.

 

 

Det vil være en fordel hvis:

 • At du synes det er vigtigt at du kan give de enkelte børn og deres forældre mens de er på arbejde tryghed, nærhed, respekt, samarbejde, leg og udvikling
 • At du er villig til at deltage aktivt ved kurser for ufaglært personale
 • At du kan dele dine kompetencer med os
 • At du har evner i musik, sange, bruge kroppen eller har på anden vis evner at sætte gang i aktiviteter

 

For yderligere oplysninger kontaktes følgende:

Kan du kontakte lederen af Nukariit på: telefon 366991 eller email: lile@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelse først begyndes, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 548/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK:
Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 29. august 2022

Søg denne stilling