Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Apisseq

Vi søger en pædagog til den integreret daginstitution Apisseq.

 

Apisseq er aldersintegreret institution, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. I alt er der 69 børn. Din daglige placering vil være hos Tupaarnaq, som er stuen med børn fra 3-4 år.

 

 

Institutionens formål:

 

∙ At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.

 

∙ At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.

 

∙ At der er plads til glæde.

 

∙ At give plads til initiativ.

 

∙ Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

 

 

 

Vi forventer at du:

 

∙ Er uddannet pædagog, med fokus på det faglige

 

∙ Har lyst til at skabe kreativt miljø for børnene

 

∙ Tør tage ansvar

 

∙ Tør tage initiativ

 

∙ Har overblik

 

∙ Er ærlig

 

∙ Vil samarbejde på tværs i huset

 

∙ Fokus på overgang mellem børnehave og skole

 

 

 

Apisseq tilbyder:

 

∙ Plads til forskellighed

 

∙ Tiltro til du er voksen og kan tænke selv

 

∙ En institution med lyst til udvikling

 

∙ En varieret hverdag

 

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:


Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:


Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder for meeqqerivik Apisseq ,Jesper Andersen +299 36 68 20 e-mail: jean@sermersooq.gl

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 324-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 26. maj 2023

Søg denne stilling