Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til AKO Illu

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Pædagog til AKO Illu, med tiltrædelse d. 01.09.2022 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling og har reference til lederen.

 

 

AKO Illu er pasningstilbud for skolebørn i 1.-3. klasser, og der er plads til 110 børn. Afdelingen består p.t. af 13 medarbejdere.

 

 

Du kan finde flere oplysninger om os på: Kommuneqarfik www.sermersooq.gl/illu

 

 

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – Pædagog til at indgå i det pædagogiske arbejde og varetage en række opgaver herunder:

 • Planlægge pædagogiske aktiviteter, ud fra årsplanen, sammen med de øvrige medarbejder. Opgaverne løses i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i AKO Illu og Aqqaluk samt forældre og skole.

 

 

Forventninger til ansøgere:

 • At du er uddannet pædagog eller tilsvarende 
 • At du har en naturlig lyst til at arbejde med børn.
 • At du har en professionel tilgang til dit arbejde og er rummelig og omstillingsparat.
 • At du er i stand til at lytte til børnene.
 • At du er fleksibel og i stand til at planlægge spontant ud fra børnenes interesser.
 • At du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktivt med tilblivelsen.
 • At du har kendskab til pædagogiske arbejde og udførelse i henhold til Inatsisartut lov og i henhold til FN’s Børnekonvention.
 • At du har kendskab til pædagogisk idræt.

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer.
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt og mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag.
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • Er god til at samarbejde bredt.
 • Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

 

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder: Nukannguaq Olsen Brandt på tlf.nr. 366980 eller e-mail: nluk@sermersooq.gl

 

 

Straffe – og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe – og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe – og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

 

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn – og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønland selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 521/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 16. august 2022

Søg denne stilling