Gå til hovedindhold
212

Dette jobopslag er udløbet

Områdeleder til Majoriaq i Tasiilaq

Områdeleder til afdelingen for opkvalificering i Majoriaq Tasiilaq

 

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret områdeleder til afdelingen for opkvalificering i Majoriaq Tasiilaq med ansvar for boglig opkvalificering og vejledning i henhold til gældende retningslinier og målsætninger således, at den nye områdeleder kan overtage styringen af fortsættelsen af den igangværende udvikling på området. Tiltrædelse ønskes at ske 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor Centerleder for Majoriaq Tasiilaq er nærmeste overordnede.

 

Du kommer til at arbejde som områdeleder i Majoriaq, hvor din opgave er at lede, undervise og motivere unge og voksne til at blive parate til at starte på en uddannelse. Undervisningsformen på Majoriaq er på FA-niveau. Desuden vil det være en fordel, at du har en interesse i at udføre projektorienteret undervisning, således eleverne i Majoriaq oplever undervisningen som motiverende, meningsfuld og nærværende.

 

 

Stillingens indhold:

 • Ledelse af fagområdet
 • Undervisning i FA i fagene matematik, personlig udvikling og idræt
 • Sikre at undervisning og vejledning udvikles, tilrettelægges og implementeres
 • Sikre løbende indberetninger til udarbejdelse af statistik
 • At sikre udvikling af medarbejderne og sparring
 • Medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne
 • Medvirke til samarbejdet med øvrige ledere i Majoriaq Tasiilaq
 • Medvirke til samarbejdet med uddannelsesinstitutioner m.fl.
 • At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver.

 

Forventninger:

 • Du har relevant uddannelse eller erfaring fra lignende stilling.
 • Du er samarbejdsorienteret i at fortsat udvikle et godt lærerteam
 • Du har forståelse for mennesker med særlige behov
 • Du har interesse for at lede og fordele opgaver og vil tilegne dig ledelseserfaring
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor uddannelses- og Majoriaq området
 • Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du kan tage et ansvar og udvise initiativ
 • Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du har gode organisatoriske evner
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på opkvalificeringsområdet
 • Du har gode sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk i skrift og tale
 • Du kan bruge IT på brugerniveau.

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil være mulighed for at tage en lederuddannelse.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til fagchef Bea Mølgaard Lennert, tlf. +299 36 81 35 eller e-mail: bmle@sermersooq.gl

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre AK, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 60/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 29. januar 2023

Søg denne stilling