Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Områdeleder i Ældreområdet i Nuuk / Jobnr. 761/18

Som områdeleder er du leder for 3 ledere fordelt på to ældrekollektiver i henholdsvis Qegertarsuatsiaat & Ittoqqortoormiit, samt hjemmehjælpen i byerne Tasiilaq & Paamiut. Med et samlet personel på ca. 40 medarbejdere.

Som områdeleder for kysten, har du base på vores hjemmehjælpskontor i Nuussuaq, hvor du bliver en daglig ressource og sparringspartner med områdelederen for Nuuk, samt driftsplanlæggeren. Som områdeleder kommer du til, at være med helt fremme hvor tingene sker, og du vil i tæt samarbejde med de ledere der sidder lokalt på kysten, sikre den daglige drift.

Vi vægter involvering, kommunikation og information højt. Du vil have ugentligt møde med afdelingslederen, hvor vi både drøfter nye tiltag, faglig sparring, undervisning eller når der opstår et behov for at drøfte hverdagssituationer.

Som områdeleder for kysten skal du være parat til at tage på tjenesterejse. 

Som områdeleder er dine primære opgaver:

 • Distanceledelse af lederne
 • Understøtte lederne i deres daglige drift
 • Afholdelse af personalemøder med lederne
 • Personaleadministration

Vi forventer, at du:

 • har en sundhedsfaglig uddannelse, eller tilsvarende
 • arbejder helhedsorienteret og systematisk for at sikre, at borgerne/pårørendes forventninger medtages i planlægningen
 • vil bidrage til kontinuerlig udvikling af personalets kompetencer
 • tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • kan grønlandsk og dansk

Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • et job, hvor vi anvender en systematisk anerkende tilgang til ledelses- og organisatorisk resultater med fokus på kerneopgaven
 • en god introduktion som foregår i tæt samarbejde med afdelingslederen
 • gode muligheder for, at du kan benytte og udvikle både dine faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier. 

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på:www.iserit.gl 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 761/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 7. november 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Lena Holm
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning