Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Nuussuup Atuarfia i Nuuk søger lærer / Job nr. 399/21

Om Nuussuup Atuarfia:
Nuussuup Atuarfia er en trinopdelt skole med 314 elever i 1.-10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerstab på 47. Skolen er to-sporet med 24 klasser fordelt på 16 normalklasser og 8 specialklasser. Alle elever og lærere har iPad’s som anvendes dagligt i undervisningerne.

Lærertimer:

 • Delt klasselærerfunktion i 5A
 • 5A Grønlandsk, Matematik, Engelsk, Samfundsfag, Religion og filosofi og Naturfag
 • 4A Matematik
 • 7A Lejrskole i Eqaluit Paarliit (med 2 andre lærere)

Vi forventer at du:

 • Er uddannet lærer
 • Har en god pædagogisk indsigt og kan anvende flere undervisningsmetoder
 • Vægter børnesynet
 • Du er en god klasserumsleder
 • God til at skabe gode relationer og samarbejde med elever, kollegaer og forældre/værge
 • Er positiv, åben, engageret, ansvarsfuld og igangsættende
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Kan anvende iPad i undervisningen

Vi kan tilbyde dig:

 • Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • God opbakning som ny lærer på skolen
 • Gode, glade og positive kollegaer
 • Godt og konstruktivt teamsamarbejde hos lærerne

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 399/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 31. Juli 2021
Tiltrædelse: 1. august 2021 Eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kattie Egede Motzfeldt
Telefon: +299 366401
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning