Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Musikskole leder søges til Sermersooq Musikskole 842/18

Spændende job som musikskoleleder med mange muligheder i Nuuk.

Tænder du på ledelse, musikpædagogik, udvikling, samarbejde og udfordrende job? Så læs videre: Kommuneqarfik Sermersooq søger en fleksibel, dygtig og engageret musikskole leder til at stå i spidsen for den fortsatte drift og udvikling af Musikskolen, der dækker hele den store kommune.

Sermersooq Musikskole hører til i afdelingen Sundhed og Fritid, der er under forvaltningen for Børn og Skole. Afdelingen tilbyder børn og unge i kommunen musikundervisning i instrument spil, kor og sammenspil på både hold og enkelt vis. Kommunen har valgt at gøre undervisningen gratis for brugerne.  

Musikskolen samarbejder med lokale ungdomsinstitutioner som folkeskoler, fritidsklubber, børnehaver og foreninger. Afdelingen har et højt aktivitetsniveau med mange årlige projekter, workshops og koncerter, en del af dem med gæstelærere udefra. Skolen har 15 ansatte fordelt på fastansatte og timelærere i 4 afdelinger i kommunen: Nuuk, Kulusuk, Paamiut og Tasiilaq. Musikskolen vægter fællesskab og samarbejdet mellem afdelingerne højt.

Musikskolen dækker i princippet hele kommunen, og som leder skal du kunne se udviklingsmuligheder for at nå nye målgrupper og for at kunne tilbyde decentral undervisning. Du skal samtidig have ansvaret for driften og udvikle de afdelinger, der allerede er en del af Musikskolen. En større kommende opgave bliver at få undervisningen sat i gang i Paamiut, hvor der forventes nye lokaler og en ny fast medarbejder i starten af det nye år (2019).

Afdelingen søger en leder, der fortsat kan styrke musikskole kulturen i kommunen og kan sætte retningen for Musikskolen i tæt samarbejde med medarbejderne og fagchefen. Du skal kunne samarbejde med mange partnere, både lokalt, nationalt og internationalt, og du skal være en synlig personale leder og skabe fælles fodslag for medarbejdere med vidt forskellig baggrund. Det gælder for alle afdelingerne, og dermed vil en af ledelsesopgaver også være at ”distance ledelse”, dvs. sørge for at inkludere de decentrale afdelinger i Musikskolens faglige fællesskab og strategi.

Du har en stærk fornemmelse for læring og kompetence udvikling, både for elever og for personale gruppen. Det er vigtigt, at du er løsningsorienteret og kan gå forrest når udfordringer skal løses. Du skal kunne bevare overblikket, uddelegere ansvar og prioritere i de mange arbejdsopgaver, så du ved hvad der er vigtigst at gøre. Og du skal kunne trives med indimellem travle og omskiftelige hverdage. Som person er du hjælpsom, stabil, inddragende og samtidig klar i dine udmeldinger.

Tjenesterejser kan forekomme hvis det er nødvendigt.

Stillingen har reference til Fagchefen for Afdeling for Sundhed og Fritid

Stillingens indhold:

Afdelingen søger en engageret musikskoleleder, der har solide kompetencer i musikpædagogik og ledelse og som har lyst og evner til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Musikskolen.

De vigtigste ansvarsområder vil være:

 • Administration og drift af Musikskolen, inklusive budgetansvar, økonomistyring, løn og timefordeling
 • Personale ledelse, herunder fokus på team samarbejde, arbejdsmiljø, faglig coaching og agere som rollemodel
 • Strategisk ledelse, herunder at sørge for at strategien løbende udvikles, implementeres og ”lever” i organisationen
 • Faglig ledelse, herunder kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærerkorps
 • Planlægning af skoleår, koncerter og andre arrangementer
 • At sikre kontinuitet og kvalitet i undervisningen af musikskolens elever samt selv at undervise.
 • At bidrag til en sammenhængende, tværgående og tværfaglige opgaveløsning i kommunen.
 • Fundraising til diverse aktiviteter udover normal musikskole drift.
 • Ad hoc

Forventninger til ansøgere:

 • Du har erfaring med ledelse, gerne inden for undervisnings- eller kultursektoren
 • Du har en relevant uddannelse og erfaring med undervisning af børn og unge i musik
 • Du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaverne, og kan håndtere uforudsete udfordringer med ro og overblik
 • Du er udviklingsorienteret og ser muligheder
 • Du er stabil og vægter kontinuitet i hverdagens arbejde
 • Du – og musikskolen - deltager i kommunens kulturarrangementer, så vidt muligt  
 • Du trives med at arbejde i en flerkulturel hverdag, og du evner at tilpasse og omstille dig i forskellige opgaver og kontekster i dit arbejde.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er initiativrig, kan tænke nyt og har pionér ånd
 • Er tålmodig, imødekommende og kan skabe gode relationer til samarbejdspartnere
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og vedholdende
 • Kan se det spændende i et job, med mange forskellige arbejdsopgaver
 • Har gerne erfaringer med fondssøgning
 • Har kendskab til grønlandske forhold
 • Har humoristisk sans
 • Trives med at undervise både individuelt og i grupper

 

Vi tilbyder:
Et spændende, ansvarsfuldt og udfordrende job med store muligheder for at præge Musikskolens udvikling og kulturlivet generelt i Kommuneqarfik Sermersooq. Afdelingen lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt god plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 842/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 24. december 2018
Tiltrædelse: 01. februar 2018 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Frederik Lundblad
Telefon: +299 366080
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning