Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejder til Gadeteamet

Vi søger en heltids medarbejder til Gadeteamet

 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, Myndighedsområdet søger en medarbejder med frisørkompetencer hurtigst muligt.

 

Uummateqarfik / Hjerterummet er et tilbud for samfundets udsatte og hjemløse. Borgeren har mulighed for at tage kontakt til Gadeteamet eller ved aftaler gennem Gadeteamet, have adgang til Hjerterummet. Borgeren vil have mulighed for at have adgang til et bad, rent skiftetøj, en hårklipning i Salon Uummateqarfik/ Hjerterummet og evt. brug af Nødherberget, så borgeren har en seng at sove i den kommende nat, hvis borgeren er hjemløs og opfylder kravene for benyttelse af herberget.

Der vil blive lavet handleplaner på borgeren, som får mulighed for at komme videre med støtte, vejledning, opbakning og opfølgning fra Gadeteamet, som er en del af en helhedsorienteret socialfaglig indsats for de hjemløse og socialt udsatte i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Baggrundsinfo:

Gadeteamet er en helhedsorienteret organiseret forebyggelsesinstans der udfører socialfærdighedstræning og brobygningsarbejde for samfundets svageste og hjemløse i et udviklet system med forebyggelsesmetoder der sikrer en kontinuerlig opfølgning på den enkelte borger. I indsatsen er der tilknyttet tværfaglige og andre samarbejdspartnere.

Gadeteamet udfører blandt andet: Gadeopsøgende arbejde i Nuuk i de opholdssteder hvor målgruppen kan opholde sig. Der udføres også socialfærdighedstræning i botræningen for hjemløse i arbejde som er placeret i Nuussuaq med plads til 20 beboere og Kommende forsøgsboliger for hjemløse borgere i arbejde.

I indsatsen har Gadeteamet også blevet bekendt med et behov, som er at møde borgeren i et uformelt miljø med hensigtsmæssige rammer og har derfor arbejdet hen i mod at skabe et rum, hvor borgeren kan komme hen og få en udredning hos Gadeteamet.

 

 

Arbejdsopgave:

 

Frisørkompetencerne skal bruges i det daglige arbejde i Hjerterummets Salon Hjerterum, i samarbejde med det øvrige Gadeteam, hvor tilbuddet for en hårklipning er en del af Hjerterummets tilbud.

I Salon Hjerterum vil du praktisere dine frisørkompetencer i den helhedsorienteret forebyggelsesindsats uddelegeret af Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Velfærd og arbejdsmarked, som en del af hjemløsestrategien.

kerneopgaven er, parallelt med Gadeteamets forebyggelses indsatser, at fremme målgruppens livskvalitet, og derved arbejde hen imod en selvstændig og selvhjulpen hverdag.

Opgaven i stillingen er at fremme livskvaliteten hos vores mest sårbare borgere, de hjemløse og ekstremt socialt udsatte.

Du vil have daglig notatpligt og føre logbog dagligt og referer direkte til fagkoordinatoren for Gadeteamet.

 

 

Faglige kompetencer:

 

 • Socialrådgiver eller tilsvarende uddannet
 • Frisørkompetencer
 • Du har gerne erfaring med at arbejde med socialt udsatte borgere
 • Er dobbeltsproget på grønlandsk, dansk og engelsk er en fordel, men ikke et krav.
 • At du har erfaring med Outlook og Word som værktøj.

 

Som person forventer vi:

 

 • At du er rummelig
 • At du er imødekommen
 • At du er medmenneskelig
 • At du er udadvendt og serviceminded
 • At du er struktureret
 • At du har ordenssans
 • At du kan arbejde selvstændigt
 • At du er en god teamspiller

 

Vi kan tilbyde dig:

 

 • Et dejligt og uformelt miljø med meget dygtige og rummelige kollegaer.
 • Et udfordrende job hvor arbejdsdagene ikke er ens.
 • Mulighed for kurser, efteruddannelse og supervision.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagkoordinator Unni Holm Dyring, tlf. +299 36 80 37 eller e-mail: unnd@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre AK, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig: Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 381/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 30. maj 2023

Søg denne stilling