Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Majoriaq Nuuk søger Centerleder / Job nr. 73/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret centerleder til Majoriaq Nuuk som er under en forandringsproces således, at den nye centerleder kan tage ansvaret i fortsættelsen af den igangværende udvikling. Tiltrædelse ønskes at ske snarest muligte.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor fagchef for Arbejdsmarkedsområdet er nærmeste overordnede.

Centerlederen for Majoriaq Nuuk har det overordnede ansvar for centerets budget, drift og opgaveløsninger i henhold til Inatsisartutlov nr 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre og i det årlige resultatkontrakter med Selvstyret, hvori forskellige opgaver ligeledes er specificeret.

Stillingens indhold:

 • At sikre udvikling sker og følger rammer og det aftalte strategier
 • At sikre at der sker sparring med afdelingslederne
 • Medvirke til kompetenceudvikling for personalet
 • Medvirke til samarbejdet med blandt ledere fortsat udvikles
 • Medvirke til samarbejdet med arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesinstitutioner fortsat udvikles
 • At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen
 • At bistå med udarbejdelse af sags oplæg til det politiske udvalg
 • At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver.

Forventninger:

 • Du har en faglig uddannelse
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • Du har kendskab til arbejdet med budget og regnskab
 • Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du har gode organisatoriske evner
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedet
 • Du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil være mulighed for at tage en lederuddannelse.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 73/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer og reference oplysninger m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 26. februar 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Bea Mølgaard Lennert
Telefon: +299 368135
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning