Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

Leder til Pakkutaq / Job. nr. 473/19

Pakkutaq søger leder, med ledelseserfaring samt sundhedsfaglig uddannelse bag sig.

Kommuneqarfik Sermersooq, søger leder til Pakkutaq med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Pakkutaq er et botilbud for 12 Yngre borgere med et Handicap, placeret på Ippiarsuk. Borgerne er i alderen 18-66 år, hvor aldersgruppen for tiden er fordelt mellem 27-59 år.  Borgeren på Pakkutaq, har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for omfattende og særlig støtte, hjælp, pleje og omsorg, for at den enkelte borger har mulighed for at kunne bevare, forbedre og udvikle sine fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

På Pakkutaq er der omkring 20 ansatte, som er pædagoger, sundhedsassister, sundhedshjælpere, og ufaglærte medarbejdere.

Når du søger stillingen som leder ved Pakkutaq, er du motiveret for at skabe resultater gennem medarbejdernes faglige indsats, såvel som borgernes bidrag. Du er optaget af at få den daglig personaleledelse, drift samt den løbende udvikling på Pakkutaq til at lykkes. Du kan lide at tage lederrollen på dig og er rollemodel for dine medarbejdere, som efterlyser en tydelig og synlig leder. Du har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt skabe et godt bomiljø for borgerne.

Kommuneqarfik Sermersooq lægger vægt på, dialog, borgerinddragelse, en anerkendende ledelsesstil samt på et godt tværfagligt samarbejde såvel i organisationen som med eksterne samarbejdspartnere.

Af faglige kompetencer forventer vi:

 • At du har en sundhedsfaglig uddannelse, hvori medicinadministration indgår
 • At du har ledelseserfaring, og gerne en lederuddannelse
 • At du formår at være rollemodel og igangsætter for medarbejderne på Pakkutaq, både i forhold til faglige tiltage, som implementering af nye tiltag og arbejdsgange.
 • At du er tydelig i forhold til egen rolle som leder, samt hvilke forventninger der er til medarbejderens roller og ansvar.
 • At du har en anerkendende ledelsestilgang med dialog, åbenhed og medarbejderinvolvering
 • At du har erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation, samt kan sætte din ind i relevant lovstof på området.
 • At du har kendskab til budget og budgetopfølgning

Af personlige kompetencer forventer vi:

 • At du som menneske er robust og rummelig
 • At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse som en naturlig arbejdsmetode, til i fællesskab at skabe de bedste løsninger for borgerne
 • At du er en stærk teamspiller, som kan tænke i helheder på tværs af forvaltningen, organisationen samt eksterne samarbejdspartnere.
 • At du tør at gå foran og vise retningen for medarbejderne
 • At du ikke er konfliktsky
 • At du har beslutningskraft samt er resultatorienteret
 • At du kan føre Kommuneqarfik Sermersooqs værdier – respekt – ansvar og udvikling ud i praksis, i tæt samarbejde med medarbejderne
 • At du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er stor afvekslinger i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor det forventes at såvel leder og medarbejdere løfter i fællesskab.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor arbejdstiden primært vil være i dagtimerne. Som leder af Pakkutaq skal der påregnes rådighedsvagter.

Vi håber vores stillingsopslag har vakt din interesse og ser frem til at modtage din ansøgning.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske efter tre måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 473/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 5. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Ettrup
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning