Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Leder søges til nyoprettet Boenhed i Qinngorput/ Job. nr. 38/20

Vil du være med til at oprette en ny boenhed? Afdelingen for handicap og socialpsykiatri søger leder til ny boenhed i Qinngorput.
Som leder vil du skulle varetage den daglige ledelse og drift af boenheden. Boenheden er et bosted, bestående af en boligblok i 4 etager, for borgere med psykosociale problemstillinger samt borgere med fysisk psykisk funktionsnedsættelser. Der vil når enheden er i fuld drift være ca. 18 beboere.  Du skal i samarbejde med personalet være med til at få den nye enhed til at blive en velfungerende del af vores botilbud. I afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi bl.a. ud fra kvalitetstandarder.

Kvalitetstandarderne kan findes på følgende link: https://sermersooq.gl/da/borger/pension-aeldre-og-pleje/kvalitetsstandarder-for-velfaerdsomraadet

Arbejdsopgaver som leder for boenheden:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere af personalet i boenheden, i samarbejde med afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet
 • Være en del af ledergruppen

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse  
 • Har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne har erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job med mange udfordringer og mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste
 • Et job med glade og motiverede borgere, der i dagligdagen har brug for strukturende rammer og aktiviteter
 • Ugentlig sparring sammen med afdelingsleder og den øvrige ledergruppe

Stillingen er fuldtids, arbejdstiderne vil primært være i dagtimerne fra kl. 08-16, du vil dog skulle have rådighedsvagt, i forhold til ledelsesspørgsmål udenfor ordinær arbejdstid. Som leder vil du have kontor i boenheden, Seernaq 4, Qinngorput.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre PPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.
Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.
Ansættelsen vil ske efter tre måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 38/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. februar 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Mobil: +299 522836
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning