Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Leder søges til Fritidscenter Aamarngaaq / Job nr: 500/19

Stilling som leder for fritidscenter i Tasiilaq er ledig. Fritidscenter Aamarngaaq er beliggende i Amandusip aqqulaa B 1112 har plads til 120 børn og unge.

Centret har 2 funktioner, hvor huset fungerer som skolepasning i dagtimerne mellem kl. 07.00 – 17.00 med plads til 90120ørn for 1. til 3. klasser og om aften fungere som juniorklub for børn mellem 9 – 13 år og ungdomsklub (seniorklub) for 14 – 21 år i tidsrummet mellem kl. 17:30 – 23:00 med plads til 120 børn og unge.
Centrets leder har ledelsesansvar for de 2 funktioner, skolepasning samt junior- seniorklub.

Centrets personale normeringen er I alt 17 stillinger fordelt som følger: fritidscenterleder, souschef, afdelingsleder, 2 pædagoger, 4 socialhjælpere, 8 medhjælpere, hvoraf 11 er i skolepasning og 6 i junior- seniorklub.
Lederen er pædagog i skolepasningen og har arbejdstider imellem kl. 08.00 – 16.00.

Afdelingslederen er pædagog i seniorklubben og har arbejdstider imellem kl. 17:00 – 23:00
Leder, souschef og afdelingsleder er lederteamet og har ansvaret for tilbuddenes pædagogiske udvikling, forældresamarbejde og personaleledelse.

Funktioner forbundet med Lederstillingen:

 • Lederen er sparringspartner med souschefen og sammen skal sikre overholdelse af de overordnede mål og målsætninger samt retningslinjer for det pædagogiske arbejde udføres i praksis. Her skal vedkommende fungere både som faglig- samt personalemæssig nærmeste leder for ansatte i skolepasningen. Derudover har lederen anvisningsret og er ansvarlig for overholdelse af centrets økonomi og driftsbudget.
 • Lederen indgår i stuenormeringen og varetager det almindelige pædagogiske arbejde med forældresamarbejde, udarbejde handleplaner/aktivitetsplaner, registrering af personalets og brugernes fremmøde.
 • Lederen har ansvaret for begge instanser samt alle fritidsklubber i Tasiilaqs bygderne, samt overholdelse af budget for alle enheder.

Krav til ansøgeren er:

 • at du skal være pædagog uddannet eller have en lignende uddannelse
 • at du er ansvarsbevidst
 • at du skal have overblik
 • at du skal være kreativ
 • at du skal have evne til indlevelse og omstilling
 • at du skal kunne klare arbejdet i stressede situationer
 • at du skal være fleksibel og samarbejdsvillig, imødekommende og
 • at du skal være stabil
 • at du skal kunne se muligheder frem for begrænsninger

Ansvarsområde:

 • at du som leder følger det kommunale og landstingsforordninger
 • at du er forpligtet til at overholde institutionens budget
 • at du har anvisningsret for ovennævnte enheders bevillingsområde
 • at du er underlagt tavshedspligt, som ikke ophører ved udtræden af stillingen
 • at du i samarbejde med brugere, personale og forældrene at udarbejde målsætning, handleplaner og aktivitetsplaner 

Pædagogisk arbejdsområde:

 • at du i tæt samarbejde med institutionsledelse udfører loven og retningslinjer for det pædagogiske arbejde
 • at du sikrer fritidscentrets og fritidsklubbernes målsætning og værdier udføres i praksis
 • at du deltager eller vejleder i løsning af samarbejdes problemer mellem personale og forældre

 

Administrativt arbejdsområde:

 • daglig drift af fritidscentret samt fritidsklubberne i Tasiilaq og bygderne ved Tasiilaq
 • sikre forsvarlig personale dækning i forhold til normering
 • afholde møder med personale, brugere og forældrene
 • sikre at føre fremmødeprotokol for hver dag for alle brugere

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 500/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV

 

Ansøgningsfrist: 21. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Gustav Olsen Brandt
Telefon: +299 367319
Mobil: +299 539414
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning