Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Leder for ældrekollektiv og hjemmehjælp i Qeqertarsuatsiaat/ Job nr. 21/19

Ældrekollektivet ”Utoqqallak” og hjemmehjælpen i Qeqertarsuatsiaat søger leder på 40 timer om ugen, pr. 1. december eller efter nærmere aftale.

”Utoqqallak” er et Ældrekollektiv for 7 faste beboere og 2 aflastningspladser. Huset er for ældre lettere plejekrævende beboere. Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg.  

Som leder kommer du til, at være med helt fremme, hvor tingene sker, og du vil, i tæt samarbejde med de ansatte, have ansvar for at husets beboere får den hjælp som de har brug for.

HJEMMEHJÆLP: Derudover er det vigtigt, at have fokus på de borgere der bor i eget hjem, og sikre dig, at de får den hjælp de er visiteret til. Det er vigtigt, at du er med til at skabe en tryg tilværelse for bygdens borgere.

Vi vægter involvering, kommunikation og information højt. Derfor skal du som leder være god til at italesætte og drøfte nye tiltag.  

Stillingens indhold:
Som leder, vil dine opgaver bl.a. være:

 • Koordinering af de daglige arbejdsopgaver i ældrekollektivet samt i hjemmehjælpen
 • Udarbejdelse af arbejdsplaner
 • Indberette løn hver 14. dag eller hver måned
 • Sørge for afholdelse af MUS samtaler
 • Afholde syge/omsorgs og tjenestelige samtaler
 • Ansætte og afskedige personale
 • Give råd og faglig vejledning til kollegerne
 • At sikre at borgerne får den hjælp og ydelse som de er visiteret til og ud fra borgernes funktionsbeskrivelser
 • Deltage i tværfaglige samarbejdsmøder og andre netværksmøder
 • At du er ansvarlig og kan vurdere og prioritere økonomisk forbrug indenfor den fastlagte ramme

Vi ser gerne at du har en sundhedsfaglig uddannelse. Derudover forventer vi, at du                    

 • evt. har ledelseserfaring, og kan udøve god og nærværende ledelse
 • medvirker til at sikre, at alle medarbejdere arbejder i samme retning med fælles kendte mål
 • sikre gennem effektiv styring, at ressourcerne anvendes bedst muligt
 • arbejder helhedsorienteret og systematisk for at sikre, at borgerne/pårørendes forventninger medtages i planlægningen
 • vil bidrage til kontinuerlig udvikling af personalets kompetencer
 • har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • kan grønlandsk og dansk
 • vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø, er fleksibel og med godt humør

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • er stabil 
 • kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver
 • evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • er god til at samarbejde bredt og tværfagligt

Vi tilbyder        

 • en arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for drift
 • en god introduktion, i tæt samarbejde med områdelederen for kysten
 • gode muligheder for, at du kan benytte og udvikle både dine faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 21/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 04. Februar 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Qeqertarsuatsiaat
Yderligere oplysninger fås hos: Heidi Kristensen
Telefon: +299 550893
Mobil: +299 550893
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning