Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Ledende socialrådgiver til Myndighedsafdeling

Kommuneqarfik Sermersooq søger en fagligt stærk og engageret ledende socialrådgiver til Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

 

Myndigheds afdelingen består dels af sagsbehandling indenfor voksen, sociallovgivningen og udbetaling af ydelser og dels arbejde indenfor social udsathed. Afdelingen består p.t. af 40 medarbejdere; team handicap/pension, team myndighed (off. hjælp), Team ydelse og gadeteam.

 

Stillingen, der er en fuldtidsstilling og genoprettet, har reference til afdelingsleder for myndighed.

 

Den ledende socialrådgiver har ikke personale ansvar, men har faglige ledelse af sagsbehandlingen

 

 

Stillingens indhold:
Vi søger en ledende socialrådgiver til at indgå i vores afdeling. Stillingens væsentligste ansvarsområde er at kvalitetssikre sagsbehandlingen på Myndighedsområdet i forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

De primære opgaver er:

 • Undervise, rådgive og vejlede socialrådgivere og sagsbehandlere på voksenområdet i hele Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Give faglig sparring på indkomne forespørgsler og klager til Myndighedsafdelingen.
 • Samle og kvalitetssikre oplæg til Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked, Tværfagligt udvalg og relevante instanser
 • Være tovholder på henvendelser fra Det Sociale Ankenævn og Ombudsmanden, i tæt samarbejde med afdelingsleder og forvaltningens jurist.
 • Ad hoc sagsbehandle
 • Holde MUS samtaler med sagsbehandlere, godkende tidsregistrering og ferieønsker

Opgaverne løses i tæt samarbejde med myndighedsafdelingens øvrige medarbejdere samt kollegaer fra de øvrige fagområder i forvaltningen.

 

 

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver, eller tilsvarende
 • Skal kunne demonstrere bredt, solidt kendskab til sociallovgivningen
 • Skal kunne videreformidle viden om sagsbehandling

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde struktureret og bidrage med overblik
 • Er med til at finde løsninger
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for at dyrke sin faglighed og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 349/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 13. juni 2022

Søg denne stilling