Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Lærere søges til bygderne i Tasiilaq området / Job nr: 429/19

Kommunegarfik Sermersooq har brug for lærere til kommunens 5 bygdeskoler i Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq og Isortoq. Der er brug for lærere inden for alle fagområder og specialundervisning.

Kvalifikationer

 • Seminarieuddannet lærer
 • Positiv, engtageret og igangsættende
 • Kan indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
 • Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole

Vi tilbyder

 • En udviklingsorienteret skole med muligheder for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsæde
 • God opbakning blandt kollegaer
 • Gode kollegaer i et inspirerende teamsamarbejde
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Tasiilami Alivarpi er hovedskole for de 5 bygdeskoler i Kulusuk, Kuummiit, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq og Isertoq, som ligger i en afstand fra 25 til 70 km. Fra Tasiilaq. Bygdeskolerne er forskellige og har fra 11 til 50 elever. Ens for dem alle, er her kommer man rigtig tæt på den østgrønlandske kultur. At stå op om morgenen og vide at man har indlandsisen i sin ”baghave” og se isbjerge på størrelse med etageejendomme komme sejlende forbi er nogle af de ting man kan oplever.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.
Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne (bortset fra optjeningsbestemmelserne) i kapitel II, Feriefrirejser, i Aftale af 26. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK om frirejser.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 429/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Henvendelse til skoleinspektør Nukánguak´Kristiansen Tlf. (+299) 36 78 01/ 55 56 29, E-mail: nukr@sermersooq.gl

 

Ansøgningsfrist: 22. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq området
Yderligere oplysninger fås hos: Nukannguaq Kristiansen
Telefon: +299 367812
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning