Gå til hovedindhold
150

Lærer til Ukaliusaq

Ukaliusaq - Kommuneqarfik Sermersooq-Nuuk har brug for en lærer, som skal undervise i grønlandsk, matematik, rel/fil, his, samfundsfag, og Lok.valg

Der er tale om en lærer til trin 2 – mellemtrinnet. 

Man skal være indstillet på at flytte med til den nye skole Inussuk pr. 01.august 2024

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer i Kommuneqarfik Sermersooq med placering i Ukaliusaq, Nuuk.

 

Vi forventer at du:

∙er seminarieuddannet lærer
∙er positiv, engageret og igangsættende
∙vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
∙kan se muligheder frem for begrænsninger, herunder medmenneskelighed.
∙er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø.
∙kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i trinopdelt skole

∙omstillingsparat til nye omgivelser og være med til at fremme fusion mellem to skoler

 

Vi kan tilbyde dig:

∙et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
∙en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet, og i en Kommune hvor skoleområdet har høj politisk prioritet
∙god opbakning som ny lærer på skolen
∙gode kollegaer, hvor du har gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne.

 

Kort om Ukaliusaq

Ukaliusaq er en 2 sporet byskole med 489 elever fordelt på 1 - 10 årgange og 3 specialklasser. Ukaliusaq er opdelt i 3 trin med tilsvarende antal trinledere, hvor fordelingen omfatter trin 1, 2 og trin 3. Ukaliusaq har sin egen socialrådgiver, som eleverne er fortrolige med. Der er læsning fra 1. – 10.årgang i 10.min. dagligt, ligesom vi sætter pris på bevægelse i undervisnigen.

Indsatsområderne er andetsprogsundervisning, matematik og fokus på bedre og større faglighed.

Vi søger lærere, der har lyst til at arbejde på en skole med 42 engagerede, ambitiøse og glade lærere og et lærerværelse med meget god atmosfære.

Vi har gode fysiske rammer for undervisningen. Arbejdsredskaber ifa. Apple-TV som bruges koordineret med iPads findes i alle klasselokaler og i relevante faglokaler. IT-området er let tilgængelige for elever og lærere. Skoleintra er hele tiden under udvikling og revision.

Der er skolekantine, hvor elever spiser skolemad, bragt fra byens EB@Kamik.gl.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør Karno Lynge, tlf. +299 36 62 50 eller e-mail: kaly@sermersooq.gl eller fg. viceskoleinspektør Najannguaq Heilmann (+299) 36 62 51, E-mail: njol@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 139-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2024

Søg denne stilling