Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Lærer til Sermiligaami Alivarpi

Kommuneqarfik Sermersooq søger en stærk og motiveret lærer til Sermiligaami Alivarpi.

Sermiligaami Alivarpi er beliggende i bygden Sermiligaaq som er den østligste bygd i Tasiilaq, med en normering på 37 elever. Eleverne er fordelt på fire årgangsblandede hold. Der er ansat syv lærere fordelt på yngstetrin, mellemtrin og ældstetrin. Der er to små hold i specialundervisningen, et med elever op til 5 klasse, og et med 6. til 8. klasse.

Sermiligaaq er en af det største bygder i Østgrønland, med ca. 200 borgere. Bygden er velfungerende og har en imponerende natur omkring sig, og der er gode muligheder for det aktive udemenneske. Det er et tæt knyttet samfund, hvor man tager hensyn til hinanden, og der er gode muligheder for at møde nye mennesker.

Der er et godt samarbejde internt på skolen, og der gøres meget ud af at informere elever og forældre om undervisningen og hverdagen på skolen.

 

 

Stillingsindhold:

Vi søger en lærer der er villig til at indgå i vores arbejde. Stillingens indhold:

· Forberedelse af undervisning

· Undervisning

· Skole/hjem-samarbejde

· Deltagelse i diverse møder og kurser

· Ad hoc-opgaver

 

 

Dine kvalifikationer:

· Du har en relevant seminarieuddannelse som lærer

· Du er motiveret og målbevidst

· Omstillingsparat i pressede situationer

 

 

Vi lægger vægt på, at du

· Taler og skriver grønlandsk på et højt niveau – gode dansk- og engelskkundskaber er en fordel

· Bruger iPad og andre digitale løsninger i undervisningen

· Vil være et forbillede for eleverne, og indgå i skolens evt. fritidstilbud

· Er god til at kommunikere med børn fra 1.8. klasse, og kan rumme børn med særlige behov

· Har erfaring med undervisningen af børn med særlige behov

· Har undervisningserfaring i fysik og kemi, og gerne også i dansk og engelsk

· Evner at planlægge undervisningen langsigtet og implementere de ændringer der måtte opstå

· Føler dig tryg foran eleverne, og har den indre ro der kræves i rollen som lærer

· Vægter et godt forældresamarbejde, og er opmærksom på elevernes velfærd

· Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret undervisningsmiljø

· Kan indgå i og være med til at videreudvikle samarbejdet internt på skolen

· Er imødekommende og åben i forhold til lokalsamfundet – skolen lægger vægt på at være en del af bygdens hverdag

 

 

Vi tilbyder:

·En udviklingsorienteret skole med meget gode muligheder for personlig og faglig udvikling

·En spændende stilling i et skolevæsen hvor pædagogisk udvikling er i højsæde

·God opbakning blandt kollegaer og andet personale

·Gode kollegaer i teamsamarbejdet

·Gode muligheder for deltagelse i udvikling af skolen

 

 

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelse først begyndes, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, kan der fastsættes en prøvetid på højst 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform. Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse, der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb. Beløbet reguleres med satstilpasningsprocenten, svarende til kr. 20.253,67 pr. 1. april 2017 pr. 12 måneders ansættelse. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne. (bortset fra bestemmelserne om ferierejsedeltagere) kapitel II, jf. aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK og feriefrirejse, af 26. august 2014.

 

 

For yderlige oplysninger om stillingen:

Kan skoleleder i Sermiligaaq skolen Rene Buur Kjøller kontaktes på telefonen 985572 eller mail: rebu@sermersooq.gl

 

 

Der vil kunne anvises bolig til stillingen

·Der vil til stillingerne kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug mv efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme mv i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

·Tiltrædelsestidspunktet kan aftales, afhængig af personalebolig. Udgifter i forbindelse med tiltrædelsesrejse og bohaveflytning betales i henhold til gældende lovgivning.

·Der ydes boligtilskud

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 821/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan ansøger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

BEMÆRK:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 28. november 2022

Søg denne stilling