Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Lærer til Qeqertarsuatsiaat skolen

Kommuneqarfik Sermersooq søger en lærer til kommunens skole i Qeqertarsuatsiaaq til forskellige skolefag i yngstetrinnet

Qeqertarsuatsiaat er en bygd med ca. 175 indbyggere, under Sermersooq Kommune. Den ligger i nordenden af øen Qeqertarsuatsiaq i Qeqertarsuatsiaat Kangerluat omtrent midtvejs mellem hovedstaden Nuuk og Paamiut, med ca. 130 km til hver.

 

Der er ca.20 elever på skolen og har normering på 3 lærer.

 

Kommuneqarfik Sermersooq har målsætning om at skabe gode rammer for eleverne, så man dermed kan være med til at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at have det højeste antal elever i Grønland, der går videre i uddannelse efter folkeskolen.

 

Vi ønsker kvalificeret og visionært personale, som forstår deres ansvar og efterleve dette.

 

 

Vi forventer at du:

• Er læreruddannet

• Er positiv, engageret og igangsættende

• Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

• Kan se muligheder frem for begrænsninger

• Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

• Kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole

 

 

Vi kan tilbyde dig:

• Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

• En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

• God opbakning som ny lærer på skolen

• Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

• Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

• Gode videreuddannelsesmuligheder

 

 

Ansættelse:
Er du tjenestemandsansat i dag, har du således mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen. Ansættelse sker som tjenestemand eller efter ”Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen m.fl.”

 

 

Åremålsansættelse:

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

 

 

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Riikki Grønvold på tlf.nr. +299 36 73 03 eller e-mail rigr@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 418-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 9. juni 2023

Søg denne stilling