Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Lærer til Kangillinnguit Atuarfiat

Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 lærer

 

-1 lærer der kan undervis i special klasse i fagene : Kalaallisut, Dansk, Engelsk, matematik, Samfundsfag, Rel/filosofi,Naturfag, lokale valg og personlig udvikling.

 

Kangillinnguit skole er kendt for: Venskabsklasser, Samarbejdsvillige forældre, og at eleven udvikles personligt, socialt og fagligt. Vores motto er Sammen Styrker Vi Læring.

 

Der er ca. 510 elever på Kangillinnguit Atuarfiat, samt 50 lærere.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer på Kangillinnguit Atuarfiat i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

 

Vi forventer:

• at du som lærer, er seminarieuddannet eller tilsvarende.

• at du som professionel lærer har god kommunikation, er engageret, er igangsættende, tænker udviklende og vil indgå i et positivt samarbejde med elever, forældre, kollegaer og ledelse

• at du som lærer er motiveret til at indgå i et fleksibelt-, undervisningsdifferentieret og udviklingsorienteret skolemiljø, dvs. at kunne samarbejde og tage ansvar for forskellige arbejdsopgaver.

• at du som lærer kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet som en hel skole.

• at du som lærer bruger It i undervisningen via didaktiske pædagogiske apps på Ipad. 

 

 

Vi kan tilbyde dig:

• Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

• En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

• God opbakning som ny lærer på skolen

• Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

• Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør på tlf.nr. +299 36 64 24 eller e-mail kfda@sermersooq.gl.

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Ansættelse:

Er du tjenestemandsansat i dag, har du således mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen. Ansættelse sker som tjenestemand eller efter ”Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen m.fl.”

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen ikke kunne anvises personalebolig.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 781-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 26. september 2023

Søg denne stilling