Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret misbrugsnøgleperson til Velfærdsforvaltningen i Tasiilaq / Job nr. 97/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret misbrugsnøgleperson til Velfærdsforvaltningen i Tasiilaq med tiltrædelse 1.5.21,eller efter nærmere aftale

Velfærdsforvaltningen har afdelinger der arbejder med offentlige ydelser, pensioner, handicap, kriseberedskab og skrankebetjening.  Vi er i alt ti medarbejdere i Velfærdsforvaltningen. Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen , hovedsageligt mellem 8-16 fra mandag til fredag, men der må påregnes arbejde på andre tider også. Stillingen er med kontor på Kommunekontoret i Tasiilaq.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren medarbejder, der kan løfte opgaven med at koordinere misbrugsbehandling i Tasiilaq og de fem tilhørende bygder:

 • Samtale med borgere der ønsker misbrugsbehandling for enten alkohol, rusmidler eller ludomani.
 • Foretage visitation af ansøgere
 • Have kontakt til de arbejdspladser der f.eks. ønsker medarbejdere i behandling.
 • Lave årsplaner 2 x årligt.
 • Planlægge misbrugsbehandling i Tasiilaq´s fem bygder, hvorfor en del rejseaktivitet på påregnes
 • Samarbejde med eksterne behandlingstilbud, hovedsageligt Katorsaavik og Allorfik i Nuuk, samt jordemoder, børn og familieafdelingen i Tasiilaq, eller andre instanser der henviser borgere til behandling.
 • Have kontakt til de eksterne behandlere, sørge for indkvartering og finde lokaler til behandlingen.
 • Udfærdige diverse regninger, betale fakturaer og andet administrativt arbejde.
 • Ad hoc opgaver: Være behjælpelig med undervisning i skoler , Majoriaq, ungdomskulturhus og andre steder, hvor det kan være nødvendigt med en ekstra indsats, evt. i samarbejde med forebyggelseskonsulenten i Tasiilaq, samt være forberedt på at deltage i Velfærdsforvaltningen kriseberedskab.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Allorfik og Katorsaavik i Nuuk, samt intern koordinator og ledende fagkonsulent.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannelseskravene kan være misbrugsnøgleperson, social og sundhedshjælper, sundhedsassistent, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.
 • Vi forventer, at ansøger har interesse og en vis viden om området
 • Ansøgere med lokalkendskab foretrækkes, men det er ingen betingelse.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Vi ønsker en person, som psykisk er i stand til at klare de udfordringer der er, når der arbejdes med mennesker i misbrugsbehandling, både før, under og efter behandlingen
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Det er et krav, at ansøger behersker grønlandsk, gerne med dansk som 2. sprog

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og en  stor selvstændighed i arbejdet.  Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima, med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. For en ansøger uden misbrugsnøgleperson uddannelsen , vil vi sørge for at give vedkommende denne uddannelse ved først givne lejlighed

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes som udgangspunkt efter vedkommendes uddannelse og overenskomst, men for socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger kan er blive tale om særlige attraktive ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 97/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. marts 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Kurt Pedersen
Telefon: +299 367766
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning