Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Kangillinnguit Atuarfiat søger skoleinspektør / job nr. 716/21

Brænder du for ledelse og det gode børneliv? Har du overblik og kan du gribe egne, men også andre ”bolde i luften” og stadig smile – så er det måske lige DIG, vi søger?

Kangillinnguit Atuarfiat ved Kommuneqarfik Sermersooq søger en skoleinspektør, der er villig til at stå i spidsen for implementeringen af Forvaltning for Børn og Skolers visioner for skoleområdet.

Disse handler blandt andet om at skabe sunde, nysgerrige og robuste børn. Endvidere skal skoleinspektøren være synlig og have klare forestillinger om, hvordan man på skolen kan arbejde for at indfri denne vision.

I 1995 er Kangillinnguit Atuarfiat blevet en af kommunens 5. folkeskole. Kangillinnguit Atuarfiat er en kommunal folkeskole med 506 elever og er en ud af fem kommunale folkeskoler i Nuuk. Klassetrinnene går fra 1.-10. klasse fordelt på to spor med i alt 20 normalklasser og 3 specialklasser. Skolen er inddelt i 3 trin – yngstetrinnet fra 1.-3. klasse, mellemtrinnet fra 4.-7. klasse og ældstetrinnet fra 8.-10. klasse. Lærerstaben består af 43 undervisere, en viceskoleinspektør, en kontorfuldmægtig, en socialrådgiver, en pedel og en pedelmedhjælper, samt rengøringspersonale.

Kangillinnguit Atuarfiat er placeret i Nuussuaq

Kangillinnguit Atuarfiat er kendt for at afholde Venskabsklasser, Samarbejdsvillige forældre, og at eleven udvikles personligt, socialt og fagligt. Skolens motto er ”Sammen Styrker Vi Læring”.

Vi søger en skoleinspektør, der:

  • brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen i Nuuk´s bydel Nuussuaq, i samarbejde med skolebestyrelse, personale, elever og forældre.
  • kan sætte dagsordenen og skabe arbejdsglæde og trivsel blandt skolens personale.
  • er åben og synlig med klare holdninger og gerne vil være skoleinspektør i et aktivt lokalområde.
  • har interesse for og erfaring med både pædagogiske og administrative opgaver og personaleledelse.
  • har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver, og som er interesseret i at udvikle skolens internationale og nationale relationer.
  • sætter eleven i centrum for sin skoleledelse og har tilpas høje ambitioner for alle elever.
  • kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i Sermersooq´s skoler, om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.
  • er læreruddannet eller lignende uddannelse, gerne med en kandidatoverbygning.
  • gerne er dobbeltsproget - grønlandsk/dansk. Engelsk er også fordel.

Den ansatte er omfattet af aftale om ferierejsefond.

Bemærk:
Der kan kun ske ansættelse som tjenestemand, hvis du i forvejen er tjenestemandsansat.

Straffe- og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra Rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 716/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 6. december 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Riikki Grønvold
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning