Gå til hovedindhold
205

Dette jobopslag er udløbet

Køkkenassistent/ ernæringsassistent til Pingajeqqad

Integreret daginstitution Pingajeqqad, i børnehaven med 2 lokaler, er der plads til 40 børn og i vuggestuen med 4 lokaler, er der plads til 48 børn. Personalenormeringen er på 22 ansatte.
Daginstitutionerne har til daglig åben i tidsrummet kl. 07.00 - 17.00 fra mandag til fredag.

Kommuneqarfik Sermersooq har "Kostpolitik" i forhold til børn i daginstitutionerne i alderen fra 0 - 6 år. Med udgangspunkt i politikken og dens begrundelser finder vi det vigtigt, at børnene får sund og varieret kost, når de er i daginstitutionen.

 

 

Vi forventer:

 • At du har en uddannelse som køkkenassistent eller ernæringsassistent eller tilsvarende indenfor ernæringsområdet.
 • At du kan lave kostplaner for 48 vuggestuebørn i alderen fra 5 måneder til 3 år og 40 børnehavebørn i alderen fra 3 - 6 år.
 • At du kan være med til at rådgive i forhold til manglende madvarer.
 • At du finder hygiejne vigtigt.
 • At du lytter til nye ideer og forslag.
 • At du er stabil og at vi kan regne med dig.
 • At du respekterer dine kolleger og forældre og at du er nem at samarbejde med
 • At du forstår og taler grønlandsk og dansk.

 

 

Vi kan tilbyde:

 • 22 ansatte som går ind for åbent samarbejde
 • Udfordrende arbejde i forhold til udvikling af pædagogik og administration
 • Ved god styring har leder og personale mulighed for at etablere gode arbejdsvilkår og god indbyrdes kontakt, og institutionerne finder det vigtigt, at børn og voksne har lige mulighed for at give input.
 • At du samarbejder med lederen af køkkenpersonalet
 • Godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • At der er plads til ideer og forsøg

Daginstitutionsafdelingen og områdeledelsen har løbende tilbud om passende kurser.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Naja A. Kilime på tlf.nr. +299 36 77 48 eller e-mail naam@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 62-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 2. februar 2023

Søg denne stilling